Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs prin oferta de preţ, Primăria municipiului Chişinău

   2670

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea

bunurilor/serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri

 

 

Denumirea autorităţii contractante Primăria municipiului Chişinău

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Numărul de telefon şi persoana de contact 201575

Obiectul achiziţiei Evaluarea ofertelor privind achiziţionarea produselor petroliere

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate (cantitatea, descrierea succintă a acestora)

Benzină A 95 - 4000 litri; Motorină - 2800 litri

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 03.03.2011, ora 9:30.

Valuta şi modul de achitare lei MD

Termenul de valabilitate a ofertelor o lună.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. Oferta de preţ

2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii

3. Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind datoria faţă de stat