Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 1742-OP/11

   3146

Autoritate contractantă:                ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi" 

Adresa:                                           str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Telefon/fax:                                    tel: 24-34-28; fax: 24-01-09

Membru al grupului de lucru, rsponsabil de procedura de achiziţie:  S. Bujac

Obiectul achiziţiei:                        arbori cu balot de pământ

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini:   str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Locul desfăşurării procedurii:         str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs              limba română

Termenul de depunere a ofertelor:        17 octombrie 2011, ora 09.30

Termenul de desfăşurare alicitaţiei:    17 octombrie 2011, ora 10.00