Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social

   3727

Organizaţia CCF Moldova şi HHC Marea Britanie în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) angajează asistent social în cadrul echipei mobile pentru implementarea proiectului "Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău.  Casa Municipală Specializată pentru Copii".

Denumirea funcţiei: asistent social

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

 Prevenirea separării copilului de familie,  facilitarea re/integrării şi monitorizării copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii.

Sarcinile de bază:

1.                Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse ale copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii;

2.                Elaborarea şi implementarea planurilor individuale de intervenţie;

3.                Implementarea programului de sprijin familial;

4.                Monitorizarea  copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii în familia biologică sau extinsă a copiilor;

5.                Colaborarea cu toate structurile guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidenţial.

Principii şi Valori:

  •  Respectarea drepturilor copilului în conformitate cu prevederile actelor internaţionale şi naţionale;
  • Promovarea interesului superior al copilului;
  • Respectarea şi asigurarea principiului confidenţialităţii;
  • Responsabilitate;
  • Atitudine non-discriminatorie.

Cerinţe:

  • studii superioare cu specializarea în asistenţă socială, psihologie, drept, ştiinţe ale educaţiei
  • experienţă de lucru cu copiii
  • permis de conducere, categoria B
  • cunoştinţe de operare PC (calculator)
  • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

CV (cu numele a două persoane de referinţă)

Scrisoare de motivare

Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, fax. 242702,  dmpdc@ mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru; tati_moca@yahoo.com   

Data limită pentru aplicare - 15 noiembrie.