Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Circa 8 mii de elevi din familii social - defavorizate vor beneficia de ajutoare a câte 700 lei pentru pregătirea de școală

   1162

Primăria Municipiului Chișinău informează că 8000 de elevi din familii social-vulnerabile din Chișinău, vor primi câte 700 de lei, în vederea pregătirii pentru noul an școlar 2022-2023.

Acțiunea de susținere financiară a familiilor defavorizate din capitală, în preajma noului an de studii este una tradițională și va fi realizată în două tranșe.

La prima etapă vor beneficia de ajutorul enunțat 6423 de copii, în acest scop fiind alocați 4,5 milioane de lei, conform listelor prezentate de Direcția generală educație, tineret și sport, în baza cererilor depuse la instituțiile de învățământ.

Beneficiarii de ajutor material unic pentru pregătirea de școală sunt familiile fără venituri sau cu venituri mici, familiile cu mulți copii, cele monoparentale sau în care unul din părinți are grad de dizabilitate și familiile în care a fost instituită tutelă/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturile părintești, inapți de muncă).

Titularii ajutorului material pot ridica plățile în perioada 02.08.2022 - 02.11.2022, prin intermediul sucursalelor  Î.S „Poşta Moldovei", la prezentarea actului de identitate.