Aprobarea bugetului municipal Chișinău 2020 în două lecturi

   4694

Consiliul municipal Chișinău a votat joi în două lecturi bugetul municipal Chișinău pe anul 2020.  Pentru aprobarea proiectului de buget au votat 40 de consilieri municipali, toți cei prezenți în sală.

Astfel, principalul document economic al municipiului Chișinău pe anul 2020 prevede venituri în sumă de 4,3 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat 2,4 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 4,6 miliarde de lei.

Cele mai mari cheltuieli bugetare în anul 2020 sunt prevăzute pentru sfera socială - 67,4 la sută sau 3,1 miliarde de lei (grupele principale de cheltuieli: învățământul, cultura, ocrotirea sănătăţii și protecția socială).

Cheltuielile ce țin de gospodăria comunală, transportul şi gospodăria drumurilor se prevăd în sumă de 1,3 miliarde de lei sau 28,3 la sută din totalul cheltuielilor.  

Pentru transporturi şi gospodăria drumurilor se prevăd mijloace în sumă de 863,5 milioane de lei. Pentru transportul public se propune alocarea sumei de 448,5 milioane de lei, dintre care pentru Î.M. "Regia transport electric" -  268,5 milioane lei, inclusiv pentru asamblarea troleibuzelor - 26,5 milioane. Pentru Î.M. „Parcul urban de autobuze"  sunt prevăzuți 168,5 milioane de lei, dintre care pentru procurarea/asamblare autobuzelor  - 33,5 milioane de lei. Totodată, pentru implementarea proiectului „Sistem de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău" sunt preconizați  1,5 milioane de lei.

Pentru întreținerea și reparația drumurilor se prevăd 272,9 milioane de lei, inclusiv din contul transferurilor de la bugetul de stat - 169,2 milioane de lei. Din contul împrumuturilor externe se prevede executarea lucrărilor în sumă de 131 milioane de lei, în cadrul Proiectului  „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău".

Cheltuieli ce ţin de transporturi şi gospodăria drumurilor dețin ponderea de 18,5 la sută din totalul cheltuielilor.

Pentru lucrările de reparații și investiții capitale se prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 113,4 milioane de lei, inclusiv pentru suburbiile municipiului Chișinău  - 64 milioane de lei.

Deficitul bugetar preconizat este de 291,6 milioane de lei. Sursele de finanţare a deficitului urmează a fi obținute din vânzarea apartamentelor către populație, împrumuturile interne și soldul mijloacelor bănești format la contul bugetului municipal la 01.01.2020.

Primarul general, Ion Ceban, a ținut să mulțumească consilierilor municipali pentru aprobarea documentului de buget în termen rezonabil, astfel ca executivul să poată implementa proiectele propuse, inclusiv cele de infrastructură, modernizarea orașului și cele socio-culturale. „Este vremea să muncim pentru viitorul municipiului, iar cei care vor aprecia efortul nostru sunt cetățenii", a spus edilul capitalei.