În perioada de trecere de la versiunea veche la cea nouă, ambele site-uri vor funcționa în paralel.
Informația a fost migrată și referențiață. La moment compartimentele sunt aranjate conform versiunii vechi pentru a facilita regăsirea rapidă a informației.

Activități realizate de Primăria Chișinău pentru susținerea persoanelor cu dizabilității

   499

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 3 decembrie, a.c., de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dezabilități, 300 de cetățeni cu necesități speciale din capitală sunt invitați la un spectacol teatral (Tache, Ianke și Cadâr), la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. 

Totodată, informăm că municipalitatea desfășoară diverse acțiuni de ajutorare pentru fiecare categorie de persoane cu dezabilități, în vederea exercitării efective a dreptului acestor oameni la educație, protecție, asistenţă socială şi medicală, promovând măsuri adecvate, destinate persoanelor cu dezabilităţi, pentru a rămâne membri deplini ai societății. 

În context, menționăm că pe parcursul a 11 luni ale anului 2022, persoanele cu dezabilităţi, de la copii până la cei vârstnici, au beneficiat de diverse forme de asistenţă, după cum urmează:

·        20 mii persoane/familii au beneficiat de ajutoare materiale, în sumă totală de 9,6 milioane lei, acordate în baza cererii, precum şi baza listelor, în vederea realizării unor programe municipale cu destinație specială;

·        Peste 60 mii persoane au beneficiat de compensații/abonamente pentru călătoria în transportul public urban și suburban, în sumă totală de 25,5 milioane lei. Iar din 1 iulie, curent, toate persoanele cu dezabilități şi persoane în vârstă, circulă gratuit în transportul public.

·        14,5 mii persoane au beneficiat de pachete cu produse alimentare prin intermediul Serviciului de alimentare, în sumă totală de 7,2 milioane lei;

·        1635 persoane au fost asistate la domiciliu de către 144 lucrători sociali ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, pentru funcționarea căruia, Primăria Chișinău a alocat suma 21,1 milioane lei;

·        1424 persoane adulte cu dizabilități au beneficiat de asistenţa şi suportul a 1310 asistenți personali, angajați în cadrul Serviciului social „Asistență Personală”. Pentru buna organizare şi funcționare a Serviciului, din bugetul local  au fost alocate  – 97,7 milioane lei;

·        97 persoane adulte cu dezabilităţi au beneficiat de asistență socială şi psihologică, precum şi de servicii de reabilitare/recuperare (kinetoterapie), terapie ocupațională, prestate la domiciliu de către specialiştii Serviciului social „Echipă Mobilă” (psihologi, kinetoterapeuţi, asistentul social), pentru care din bugetul municipal au fost alocate 1,99 milioane lei;

·        2 persoane (invalizi de război), au beneficiat de compensații pentru cheltuielile suportate la organizarea funeraliilor pentru veteranii şi invalizii de război, în sumă de 5916 lei;

·        2000 persoane au fost asigurate cu asistenţă  umanitară sub formă de produse alimentare, prânzuri calde, vestimentație, produse de igienă și îngrijire, scutece, etc., acordate cu suportul agenților economici, confesiuni religioase, Societatea de crucea Roşie, Agenția Turcă de Colaborare și Coordonare (TIKA), Misiunea socială Diaconia, etc.;

·        1915 persoane au beneficiat de mijloacele ajutătoare tehnice şi protetico-ortopedice cu suportul confesiunilor religioase, Societatea invalizilor, CREPOR; 

·        1143 persoane au beneficiat de servicii de protezare dentară gratuită, în sumă totală de 3,45 milioane lei;

·        623 de copii cu dezabilități severe au beneficiat de Serviciul Social ,,Asistența personală”, în acest sens bugetul municipal au fost alocate 49024 mii lei;

·        2077 persoane cu deficiențe de văz, urmare a consultațiilor surdologului, au primit aparate auditive;

·        circa 800 membrii A.O. „Asociația Nevăzătorilor din Moldova“, beneficiază gratuit de consultații medicale oftalmologice, confecționarea ramelor de ochelari și a lentilelor speciale, cu deservire pe viață, datorită Acordului de colaborare încheiat între Primăria municipiului Chișinău şi ,,Farmacia Familiei”;

De asemenea, la nivelul de municipiului Chișinău funcționează 67 Centre de Resurse Educaţionale Incluzive (CREI), cu un contingent de 882 copii (714 în instituţiile de învăţământ primar şi secundar şi 168 copii în instituţiile de educaţie timpurie, ghidați de 71 cadre de sprijin. În 39 de instituții de învăţământ sunt amenajate de rampe și balustrade, iar 32 dintre acestea dispun de blocuri sanitare adaptate la cerințele copiilor cu CES.

În cadrul instituțiilor de educație timpurie sunt instituționalizați 168 copii cu dizabilități. Iar în perioada de referință 231 părinți au beneficiat de asistența psihopedagogică. Servicii de suport la nivel de instituție sunt acordate de 47 logopezi și 6 psihologi.

În cadrul instituțiilor de învățământ primar și secundar general sunt instituționalizați 714 elevi cu dezabilități. De asistență acordată de Serviciul de asistență psihopedagogică au beneficiat 536 părinți.

Servicii de organizarea instruirii la domiciliu pentru elevii cu incapacitate temporară de instruire în instituțiile de învățământ au fost prestate pentru 181 elevi. La nivel de instituție asistență psihopedagogică este acordată elevilor de către  71 cadre didactice de sprijin, asistență logopedică – 38 logopezi, iar asistența psihologică de 130 psihologi.

Mai mult, în perioada 17 - 18 septembrie 2022, Primăria Municipiului Chișinău, în parteneriat cu DGETS, DGPDC și Asociația părinților cu copii cu dezabilități mintale „Planeta Carității”, a organizat Festivalul de Creație Incluzivă „Moldova mea, leagăn de flori!”, ediția a III-a. În cadrul evenimentului au fost organizate diverse activități cu implicarea copiilor cu dezabilități: master class-uri, expoziții de pictură, grafică și artă decorativă, activități literar-muzicale, coregrafice și competiții sportive.

Consolidarea infrastructurii pentru persoanele cu nevoi și CES (decizia CMC nr. 16/1 din 18.10.2022), în acest sens fiind alocate 10 milioane lei, inclusiv: pentru instalarea rampelor de acces în 42 instituţii de învăţământ.

Totodată, pentru a facilita deplasarea persoanelor în scaun rulant, 349 de troleibuze și 205 autobuze din parcurilor municipale de transport dispun de rampă de acces pentru persoane cu dezabilități locomotorii. Adițional, în transportul public este difuzată coloana sonoră care informează persoanele cu dezabilități de vedere.

Primăria Municipiului Chișinău dezvoltă infrastructura în toate zonele orașului pentru al face mai accesibil și mai prietenos persoanelor cu dezabilități.

Astfel, în sectorul Centru s-a reabilitat scuarul Ciocârlia pentru nevăzători, din str. Pietrarilor, 14/4, care dispune de echipamentului sportiv special. Tot aici a fost amenajat un stadion de baschet special. S-au reparat parțial și vopsit balustradele pentru nevăzători în raza sectorului Centru. În Cartierul Telecentru, șos. Hâncești, str. Pietrarilor.4, zona unde locuiesc persoane cu deficiențe de vedere a fost prelungită ruta de troleibuz nr. 35.

Edificiul grădiniței creșă specială nr. 167 pentru copii cu deficiențe auditive și asociate din str. Ipolit Soroceanu, 42 a beneficiat de un proiect de renovare în cadrul Programului de „Eficiență energetică și izolare termică a instituțiilor publice din municipiul”. Investiții pentru reparația edificiilor și a rețelelor inginerești au fost realizate la Liceul teoretic pentru copii cu deficiente de vedere de pe str. Vl. Pârcălab, 32; Școala auxiliară nr.7 pentru copii cu dificultăți/dezabilități multiple asociate de pe str. Al. Mateevici, 15.

E de menționat că pentru accesul persoanelor cu dizabilități în toate cele trei pasaje subterane amplasate pe Șos. Hâncești, 86, 145 178, recent reparate au fost amenajate rampe de acces.

În sectorul Râșcani au fost implementate proiecte investiționale, cu respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități, după cum urmează: amenajarea rampelor de acces pentru persoane cu nevoi speciale în pasajele subterană din str. A. Russo, 2 și bd. Renașterii Naționale; amenajarea în Parcul „Râșcani” din str. D. Rîșcanu a zonei sportive pentru persoane cu dizabilități; amenajarea rampei de acces pentru persoane cu dezabilități în scuarul „Zaikin” cu ieșire spre str. N. Zaikin.

Rampe/scări de acces în spațiile publice au fost amenajate și pe alte adrese din sectorul Râșcani: Aleea Gr. Vieru, la terenul adiacent monumentului „Comsomoliștilor”; str. Florilor 16/1, Str. B. Voievod, 2; str. B. Voievod, 8/2; str. D. Rîșcanu, 33/1;  Scuarul „Șipca”; cantina socială Râșcani din strada N. Dimo; amenajarea denivelărilor între străzile Romană și Ierusalim la intersecția str. Gr. Vieru.

În sectorul Ciocana pe parcursul anului curent, au fost construite la obiectele de menire socială, transport etc. pante/rampe pe următoarele adrese: bd. Mircea cel Bătrân, 17/1, 18/2, 29/1, str. Petru Zadnipru, 4/2, 15/1, 19/1; str. N. Milescu Spătaru, 9/2, 13/2, 25/2; str. M. Sadoveanu, 4/1, scara 4 și 8; str. Ginta Latină, 11; str. A. Russo, 59/4 (subterana); 63/2.

În sectorul Botanica, în cadrul proiectelor de reabilitare a infrastructurii pietonale, a fost amenajate rampe de acces pentru persoanele cu dezabilități din pasajele subterane din str. Teilor și str. N, Titulescu. La fel renovarea pasajului subteran din bd. Decebal prevede construirea rampelor (4 unități) de acces, instalarea ascensoarelor specializate; montarea pavajului tactil (atenționare și ghidare). 

La reabilitarea aleilor pietonale din bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Valea Trandafirilor, str. Burebista, Parcul „Piața Decebal” și scuarul „Sarmizegetusa” au fost prevăzute scări și rampe, montat pavajului tactil (atenționare și ghidare), coborâte bordurile, amenajate parcări, inclusiv instalarea terenului de joacă special pentru persoanele cu dizabilități;

În sectorul Buiucani, pentru accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale au fost modernizate 3 pasaje subterane: str. Ion Creangă, 74; Calea Ieșilor, 2; Calea Ieșilor – Piața Dimitrie Cantemir. Infrastructura pietonală din străzile recent modernizate str. Ion Creangă, str. Liviu Deleanu și str. Ion Pelivan a fost adaptată prin coborârea cotei bordurii la nivelul asfaltului, inclusiv pe unele tronsoane din Calea Ieșilor și str. Alba Iulia.

E de menționat că în cadrul lucrărilor de renovare a parcurilor și scuarurilor din sectorul Buiucani: Parcul „Alunelul”, Parcul „La Izvor”, Scuarul din str. Ion Pelivan; Scuarul din str. Bucuriei; Scuarul din str. Liviu Deleanu, 13 s-a ținut cont de asigurarea accesibilității persoanelor cu nevoi speciale.

Toate proiectele implementate de municipalitate sunt ajustate la necesitățile persoanelor cu dezabilități, iar la capitolul dat se lucrează în continuare

APL Chișinău atrage atenția comunității, de a fi alături de aceste persoane și de a le susține: pe stradă, în transportul public, la locul de muncă, la magazin, la traversarea străzii etc., pentru ca nimeni să nu se simtă izolat sau exclus social.

Autoritățile capitalei comunică permanent cu reprezentanții asociațiilor din domeniu, inclusiv prin intermediul Consiliului Coordonator pentru situația persoanelor cu dezabilități pe lângă Primarul General al municipiului Chișinău. Aceste colaborări vor continua, pentru a realiza proiecte frumoase împreună și a face un pic mai ușoară viața acestor categorii de cetățeni.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY