• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”
Inițierea elaborării proiectului

Inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”

Data publicării: 28.04.2023 08:00

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”.

Scopul proiectului este: elaborarea setului de documente necesare în vederea facilitării tinerilor specialiști și a cadrelor calificate din sectorul public (în special, celor care activează în sectorul administrației publice locale la nivel municipal) și privat de a obține o locuință pe teritoriul municipiului Chișinău cu obținerea unui ajutor financiar (parțial sau total) prin intermediul Programului municipal „Casa TA în Chișinău”.

Proiectul setului de documente nominalizat urmează a fi elaborat în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova, inclusiv:

- Legea nr. 112/2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;

- Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale;

- Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău;

- Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală,

- Hotărîrea Guvernului nr. 82/2006 cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;

- Hotărîrea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale;

- Hotărîrea Guvernului nr. 561/2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

- Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 23/2 din 27.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua”;

- Strategia de dezvoltare teritorială a municipiului Chișinău, Planul de amenajare (http://chisinau.md/category.php?l=ro&idc=767&t=/Planul-Urbanistic/General);

- proiectul Strategiei pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban: Etapa I – analiza completă în contextul dezvoltării teritoriului (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2); 

- proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă etapa II: justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului a municipiului Chișinău (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2);  

- alte acte normativ-juridice ale APC și APL aplicabile pentru elaborarea unor asemenea documente de programare strategică.

Documentele care urmează a fi elaborate:

  • Proiectul Deciziei Consiliului municipal Chișinău;
  • Proiectul Programului municipal „Casa TA în Chișinău”;
  • Documentația necesară pentru completarea dosarului solicitantului;
  • Nota informativă cu privire la proiectul Programului municipal „Casa TA în Chișinău”;

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului Programului municipal menționat (inclusiv, conținutul și propuneri de a fi incluse în proiectele documentelor nominalizate supra) pot fi expediate până la 15.05.2023 pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism a CMC: str. Columna, 106, sau  e-mail: dgect@cmc.md, deadd.dgect@cmc.md).

Persoana responsabilă:

  1. Dl Andrei Timuș, șef al Secției dezvoltarea antreprenoriatului și atragerea investițiilor;

Tel: (022) 22-73-88.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Timuș Andrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Email: dgect@cmc.md
Email 2: deadd.dgect@cmc.md