• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Data publicării: 04.09.2020 08:00

Etape

04.09.2020 08:00 ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii organizează, joi, 24.09.2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Preturii sec. Centru (str. Bulgară, 43), dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.

Scopul proiectului este: 

-      ajustarea Regulamnetului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău la modificările legislației în vigoare;

-      asigurarea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020; 

-      crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 ”Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016), executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul  comerțului” și executarea prevederilor deciziei CMC nr. 12/1 din 23.07.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”. 

Prevederile de bază ale proiectului: 

Prezentul Regulament stabilește:

1. Interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chișinău în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe:  

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, zonelor de agrement, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi; g) cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea anumitor forme de comercializare;       

h) cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale/unității de alimentație publică, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.

2. Modalitatea de depunere, înregistrare și examinare a notificărilor;

3. Modalitatea de amplasare și desfășurare a activității de comerț ambulant și teraselor de vară pe teritoriul mun. Chișinău.

Beneficiarii proiectului sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGCAPPS și a subdiviziunilor APL.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Proiectului supus consultării publice sunt: creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii.

Impactul estimat al proiectului  este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

Legilor  Republicii   Moldova  nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”, nr.  93-XIV din 15.07.1998 “Cu privire la patenta de întreprinzător”, nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”,  nr. 278 din  14.12.2007 ,,Privind controlul tutunului”,  nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău” şi  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”,  nr. 1209 din 08.11.2007   “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”, nr. 517 din 18.09.1996 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova”, nr. 147 din 12.03.1996  “Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei”, nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, nr. 160 din 22.07.2011 ,,Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”, deciziei CMC nr. 12/1 din 23.07.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”. 

La discuții sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului  pot fi prezentate persoanei responsabile – V. Constantinov, șef adjunct DGCAPPS (dc@pmc.md, tel.: (022) 222761), până pe data de 23.09.2020, ora 17:00.

Întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chișinău, accesul în incinta instituției va fi asigurat cu respectarea distanței sociale. Participanții vor fi admiși doar cu condiția că poartă mască de protecție.

- Regulamentul

- Nota informativa


 

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii organizează, joi, 24.09.2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Preturii sec. Centru (str. Bulgară, 43), dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.

Scopul proiectului este: 

-      ajustarea Regulamnetului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău la modificările legislației în vigoare;

-      asigurarea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020; 

-      crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 ”Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016), executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul  comerțului” și executarea prevederilor deciziei CMC nr. 12/1 din 23.07.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”. 

Prevederile de bază ale proiectului: 

Prezentul Regulament stabilește:

1. Interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chișinău în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe:  

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, zonelor de agrement, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi; g) cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea anumitor forme de comercializare;       

h) cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale/unității de alimentație publică, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.

2. Modalitatea de depunere, înregistrare și examinare a notificărilor;

3. Modalitatea de amplasare și desfășurare a activității de comerț ambulant și teraselor de vară pe teritoriul mun. Chișinău.

Beneficiarii proiectului sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGCAPPS și a subdiviziunilor APL.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Proiectului supus consultării publice sunt: creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii.

Impactul estimat al proiectului  este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

Legilor  Republicii   Moldova  nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”, nr.  93-XIV din 15.07.1998 “Cu privire la patenta de întreprinzător”, nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”,  nr. 278 din  14.12.2007 ,,Privind controlul tutunului”,  nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău” şi  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”,  nr. 1209 din 08.11.2007   “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”, nr. 517 din 18.09.1996 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova”, nr. 147 din 12.03.1996  “Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei”, nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, nr. 160 din 22.07.2011 ,,Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”, deciziei CMC nr. 12/1 din 23.07.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”. 

La discuții sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului  pot fi prezentate persoanei responsabile – V. Constantinov, șef adjunct DGCAPPS (dc@pmc.md, tel.: (022) 222761), până pe data de 23.09.2020, ora 17:00.

Întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chișinău, accesul în incinta instituției va fi asigurat cu respectarea distanței sociale. Participanții vor fi admiși doar cu condiția că poartă mască de protecție.

- Regulamentul

- Nota informativa