• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"

Data publicării: 10.03.2021 08:00

Etape

10.03.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"

Fracțiunea PAS din Consiliul municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 10.03.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este: Standardele de calitate au drept scop primar stabilirea unor cerințe de calitate clare, măsurabile și realizabile pentru toți operatorii de servicii de transport public din municipiu. Totodată, Standardele urmăresc asigurarea pasagerilor cu un nivel de confort net superior celui care se constată la etapa actuală și prin urmare urmăresc atragerea unui număr mai mare de locuitori ai orașului care vor opta pentru transportul public în detrimentul automobilului personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: stabilirea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Se aprobă Standardele de calitate în transportul public din municipiul Chișinău, obligatorii pentru toți prestatorii de servicii de transport care activează în raza municipiului Chișinău. 
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Va crește nivelul de calitate și comoditate în transportul public municipal, iar toți prestatorii de servicii de transport, indiferent de forma de proprietate vor fi nevoiți să asigure condițiile minime de calitate indicate în standardele propuse. 
Impactul estimat al proiectului de decizie: Creșterea calității serviciilor de transport public din municipiul Chișinău. 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, art. 14 din Legea 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 31.03.2021 ora 17:00, pe adresa de mail al fracțiunii PAS: fractiuneapas.cmc@gmail.com sau pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir.21, MD-2012. Persoana de contact: Alexandr Trubca, consilier municipal.

Audierile publice: vor avea loc pe data de 31.03.2021 ora 17:00 în sala CMC  pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83

Anexe:

- Decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"

- Notă informativă 

 

Fracțiunea PAS din Consiliul municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 10.03.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este: Standardele de calitate au drept scop primar stabilirea unor cerințe de calitate clare, măsurabile și realizabile pentru toți operatorii de servicii de transport public din municipiu. Totodată, Standardele urmăresc asigurarea pasagerilor cu un nivel de confort net superior celui care se constată la etapa actuală și prin urmare urmăresc atragerea unui număr mai mare de locuitori ai orașului care vor opta pentru transportul public în detrimentul automobilului personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: stabilirea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Se aprobă Standardele de calitate în transportul public din municipiul Chișinău, obligatorii pentru toți prestatorii de servicii de transport care activează în raza municipiului Chișinău. 
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Va crește nivelul de calitate și comoditate în transportul public municipal, iar toți prestatorii de servicii de transport, indiferent de forma de proprietate vor fi nevoiți să asigure condițiile minime de calitate indicate în standardele propuse. 
Impactul estimat al proiectului de decizie: Creșterea calității serviciilor de transport public din municipiul Chișinău. 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, art. 14 din Legea 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 31.03.2021 ora 17:00, pe adresa de mail al fracțiunii PAS: fractiuneapas.cmc@gmail.com sau pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir.21, MD-2012. Persoana de contact: Alexandr Trubca, consilier municipal.

Audierile publice: vor avea loc pe data de 31.03.2021 ora 17:00 în sala CMC  pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83

Anexe:

- Decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"

- Notă informativă