• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”

Data publicării: 21.08.2020 08:00

Etape

21.08.2020 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 21.08.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”.

Scopul proiectului este: asigurarea accesului victimelor infracţiunilor la serviciul de suport -  consiliere psihologică.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de prevederile Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: modul de procurare a serviciilor de consiliere psihologică, categoriile de beneficiari, precum şi condiţiile de acordare a serviciilor respective.

Consilierea psihologică este un serviciu pus la dispoziţia victimelor infracţiunilor şi reprezintă un număr minim de ore de consiliere, pe care statul şi le asumă pentru a fi acordate acestora pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Prezentul proiect de decizie stipulează în calitate de beneficiari ai serviciilor de consiliere psihologică victimele care au suferit nu doar o traumă fizică, dar şi una psihologică şi este important ca aceste traume să fi fost suportate în consecinţa unor anumite infracţiuni prevăzute la următoarele articole din Codul penal, după cum urmează:

a) art. 145 (omor intenţionat);

b) art. 146 (omor săvârşit în stare de afect);

c) art. 149 (lipsirea de viaţă din imprudenţă);

d) art. 150 (determinarea la sinucidere);

e) art. 151 (vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii);

f) art. 158 (traficul de organe, ţesuturi şi celule umane);

g) art. 160 (efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale);

h) art. 164 (răpirea unei persoane);

i) art. 1641 (răpirea minorului de către rudele apropiate);

j) art. 165 (traficul de fiinţe umane);

k) art. 166 alin. (2) şi (3) (privaţiunea ilegală de libertate);

l) art. 1661 (tortura, tratamentul inuman sau degradant);

m) art. 167 (sclavia şi condiţiile similare sclaviei);

n) art. 168 (munca forţată, în cazul în care infracţiunea este săvârşită asupra unui minor);

o) art. 171–175 (infracţiuni privind viaţa sexuală);

p) art. 188 alin. (3) lit. c) sau d) (tâlhăria săvârşită cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu deosebită cruzime);

q) art. 2011 (violenţa în familie);

r) art. 206 (traficul de copii);

s) art. 2081 (pornografia infantilă);

t) art. 208² (recurgerea la prostituţia practicată de un copil).        

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: realizarea drepturilor şi necesităţilor victimelor infracţiunilor din municipiul Chişinău.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.09.2020, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga.dgas@cmc.md,  dgass@cmc.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

Fișiere anexate:

- Proiect de decizie

- Notă informativă

 

  

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 21.08.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”.

Scopul proiectului este: asigurarea accesului victimelor infracţiunilor la serviciul de suport -  consiliere psihologică.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de prevederile Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: modul de procurare a serviciilor de consiliere psihologică, categoriile de beneficiari, precum şi condiţiile de acordare a serviciilor respective.

Consilierea psihologică este un serviciu pus la dispoziţia victimelor infracţiunilor şi reprezintă un număr minim de ore de consiliere, pe care statul şi le asumă pentru a fi acordate acestora pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Prezentul proiect de decizie stipulează în calitate de beneficiari ai serviciilor de consiliere psihologică victimele care au suferit nu doar o traumă fizică, dar şi una psihologică şi este important ca aceste traume să fi fost suportate în consecinţa unor anumite infracţiuni prevăzute la următoarele articole din Codul penal, după cum urmează:

a) art. 145 (omor intenţionat);

b) art. 146 (omor săvârşit în stare de afect);

c) art. 149 (lipsirea de viaţă din imprudenţă);

d) art. 150 (determinarea la sinucidere);

e) art. 151 (vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii);

f) art. 158 (traficul de organe, ţesuturi şi celule umane);

g) art. 160 (efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale);

h) art. 164 (răpirea unei persoane);

i) art. 1641 (răpirea minorului de către rudele apropiate);

j) art. 165 (traficul de fiinţe umane);

k) art. 166 alin. (2) şi (3) (privaţiunea ilegală de libertate);

l) art. 1661 (tortura, tratamentul inuman sau degradant);

m) art. 167 (sclavia şi condiţiile similare sclaviei);

n) art. 168 (munca forţată, în cazul în care infracţiunea este săvârşită asupra unui minor);

o) art. 171–175 (infracţiuni privind viaţa sexuală);

p) art. 188 alin. (3) lit. c) sau d) (tâlhăria săvârşită cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu deosebită cruzime);

q) art. 2011 (violenţa în familie);

r) art. 206 (traficul de copii);

s) art. 2081 (pornografia infantilă);

t) art. 208² (recurgerea la prostituţia practicată de un copil).        

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: realizarea drepturilor şi necesităţilor victimelor infracţiunilor din municipiul Chişinău.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.09.2020, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga.dgas@cmc.md,  dgass@cmc.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

Fișiere anexate:

- Proiect de decizie

- Notă informativă