• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Data publicării: 07.10.2021 08:00

Etape

07.10.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Autoritatea publică municipiul Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 07 octombrie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație,  tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia" și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia".

Scopul proiectului deciziei este: reglementarea activității Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este: asigurarea conformității structurale ale Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare ca urmare a examinării Statului de personal de către Cancelaria de Stat.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: revizuirea termenilor de  reorganizare a DGETS, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020, a Organigramei DGETS (I-a etapă), Structurii organizaționale a DGETS și DETS din sectoare (I-a etapă), Efectivului-limită de personal al DGETS și DETS din sectoare (I-a etapă), Normativelor de personal al DGETS și Normativelor de personal al Direcției economico - financiare și evidența patrimoniului din cadrul DGETS (I-a etapă)", aprobate prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: copii/elevii, părinții acestora, angajații din sistemul educațional municipal și societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:  asigurarea funcționalități conforme a sistemului educațional municipal.

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea serviciilor educaționale prestate și eficientizarea cheltuielilor destinate sistemului educațional municipal.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:  Codul Educației al Republicii Moldova;  Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia", Legea nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă", Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău" și Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală".

Recomandările cu referire la proiectul deciziei prenotate pot fi expediate până pe data de 20.10.2021, la adresa amipedgets@gmail.com. Persoane responsabile: E. Rusu - tel. 022 22 26 76, V. Donțu - tel. 022 20 16 18. 

Proiectul deciziei  și anexele cu modificările operate sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.

 Fișiere anexate:

- Nota informativă asupra proiectului de decizie 

- Proiectul deciziei „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia" și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia";

- Anexa nr. 1 „Organigrama Direcției generale educație, tineret și sport (etapa I)";

- Anexa nr. 2 „Structura organizațională a Direcției generale educație, tineret și a Direcțiilor educație, tineret și sport de sector (I-a etapă)";

- Anexa nr. 3 „Efectivul-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și al direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare";

- Anexa nr. 4 „Normativele de personal al direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare"

- Anexa nr. 5 „Normativele de personal al Direcției economico-financiară și evidența patrimoniului și a posturilor auxiliare din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport". 

 

Documente anexate

Autoritatea publică municipiul Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 07 octombrie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație,  tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia" și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia".

Scopul proiectului deciziei este: reglementarea activității Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este: asigurarea conformității structurale ale Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare ca urmare a examinării Statului de personal de către Cancelaria de Stat.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: revizuirea termenilor de  reorganizare a DGETS, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020, a Organigramei DGETS (I-a etapă), Structurii organizaționale a DGETS și DETS din sectoare (I-a etapă), Efectivului-limită de personal al DGETS și DETS din sectoare (I-a etapă), Normativelor de personal al DGETS și Normativelor de personal al Direcției economico - financiare și evidența patrimoniului din cadrul DGETS (I-a etapă)", aprobate prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: copii/elevii, părinții acestora, angajații din sistemul educațional municipal și societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:  asigurarea funcționalități conforme a sistemului educațional municipal.

Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea serviciilor educaționale prestate și eficientizarea cheltuielilor destinate sistemului educațional municipal.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:  Codul Educației al Republicii Moldova;  Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia", Legea nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă", Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău" și Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală".

Recomandările cu referire la proiectul deciziei prenotate pot fi expediate până pe data de 20.10.2021, la adresa amipedgets@gmail.com. Persoane responsabile: E. Rusu - tel. 022 22 26 76, V. Donțu - tel. 022 20 16 18. 

Proiectul deciziei  și anexele cu modificările operate sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.

 Fișiere anexate:

- Nota informativă asupra proiectului de decizie 

- Proiectul deciziei „Cu privire la operarea modificărilor în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia" și nr. 22/6 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia";

- Anexa nr. 1 „Organigrama Direcției generale educație, tineret și sport (etapa I)";

- Anexa nr. 2 „Structura organizațională a Direcției generale educație, tineret și a Direcțiilor educație, tineret și sport de sector (I-a etapă)";

- Anexa nr. 3 „Efectivul-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și al direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare";

- Anexa nr. 4 „Normativele de personal al direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare"

- Anexa nr. 5 „Normativele de personal al Direcției economico-financiară și evidența patrimoniului și a posturilor auxiliare din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport".