• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău

Data publicării: 26.02.2021 08:00

Etape

26.02.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău

Consilierii municipali din cadrul Fracțiunii Socialiștilor din Republica Moldova din cadrul Consiliului municipal Chișinău organizează consultări publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” începând cu data de 26.02.2021. 

Scopul proiectului este stabilirea regulilor și condițiilor în care urmează a se desfășura activitatea de amenajare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din curțile blocurilor de locuit, reguli de comportament ale utilizatorilor pe terenul de joc și în zona adiacentă, implicarea persoanelor fizice și juridice la acțiunile de supraveghere, salubrizare a terenurilor de sport amenajate de către Primăria municipiului Chișinău, or, la momentul actual acestea lipsesc.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că, după zeci de ani, în anul 2018 a fost reluat programul municipal de amenajare a terenurilor sportive de cartier, și în anul 2019 au fost amenajate aproximativ 10 terenuri de sport.

Prin urmare, chiar dacă aceste terenuri sportive multifuncționale au fost recent amenajate, în urma efectuării unui control pe la toate aceste terenuri, precum și, sesizărilor mai multor locuitori ai municipiului, s-a constatat că starea acestora este dezastruoasă cu excepția la cîteva din acestea.

Starea dezastruoasă a acestor terenuri a ajuns să fie în termen atît de scurt din cauza că nu au fost gestionate, nu au fost păzite, nu au fost salubrizate, din partea utilizatorilor a fost manifestat un comportament needucativ de păstrare a bunurilor proprietate publică.

Printre problemele constatate se enumeră: plasa din metal a îngrădirilor, scîndurile îngrădirilor, îmbrăcămintea terenului de joc, plasa porților de fotbal, coșurile de baschet, platformele pentru baschet  în mare parte sînt rupte, dispozitive de iluminat distruse, murdărie pe teritoriul de joc și în zona adiacentă.

Respectiv, prin acest proiect de decizie, cum a fost menționat și mai sus,  se vor stabili reguli de acces și comportament pe terenurile sportive, mecanismul de monitorizare a stării acestor terenuri și desigur promovarea în continuare a acestui program municipal.

 Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii municipiului Chișinău în special copii pentru practicarea sportului în timpul extrașcolar în preajma locuinței sale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: amenajarea anuală a cîte cel puțin 5 terenuri sportive de cartier, existența unui mecanism de amenajare și întreținere a terenurilor sportive de cartier, implicarea persoanelor fizice și juridice la paza și salubrizarea terenurilor sportive, existența unor reguli de comportament la utilizarea terenurilor sportive.

Impactul estimat al proiectului de decizie este promovarea culturii fizice, sprijinul material și financiar pentru activitățile sportive extrașcolare ale copiilor la locul de trai a acestora, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău în conformitate cu Normativul în construcții NCM B.01.05:2019 urbanism, sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 7, art. 13 alin. (3), (4), art. 29 alin. (1), (21), art. 30 alin. (1)-(4) din Legea 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport, art. 14 alin. (2) lit. b), f), i2), j), m), v), 19 alin.(7), art. 75 alin. (2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 6 alin.(2) 1) lit. b), 2) lit. d) f), 3) lit. b), c), f) din Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, Normativul în Construcții NCM B.01.05:2019 Urbanism, Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale și în conformitate cu Codul Practic în Construcții  CP C.01.09:2017 Clădiri civile. Construcții plane deschise pentru cultură fizică și sport.

Modalitatea de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” este organizarea dezbaterilor publice pentru definitivarea proiectului de decizie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate din timp pînă pe data de 18 martie 2021, pe adresa electronică: bondsanea@mail.ru , la numărul de telefon 022 201640 sau pe adresa MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfînt, 83.

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău (chisinau.md, rubrica – consultări publice) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfînt, 83, bir.18.

Discuțiile publice pe parginea proiectului vor avea loc pe data de 19 martie 2020, ora 11:00. 

 Fișiere anexate:

Proiect de decizie

Nota informativă

REGULAMENTUL de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău

Fotografii terenuri de sport

 

Consilierii municipali din cadrul Fracțiunii Socialiștilor din Republica Moldova din cadrul Consiliului municipal Chișinău organizează consultări publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” începând cu data de 26.02.2021. 

Scopul proiectului este stabilirea regulilor și condițiilor în care urmează a se desfășura activitatea de amenajare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din curțile blocurilor de locuit, reguli de comportament ale utilizatorilor pe terenul de joc și în zona adiacentă, implicarea persoanelor fizice și juridice la acțiunile de supraveghere, salubrizare a terenurilor de sport amenajate de către Primăria municipiului Chișinău, or, la momentul actual acestea lipsesc.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că, după zeci de ani, în anul 2018 a fost reluat programul municipal de amenajare a terenurilor sportive de cartier, și în anul 2019 au fost amenajate aproximativ 10 terenuri de sport.

Prin urmare, chiar dacă aceste terenuri sportive multifuncționale au fost recent amenajate, în urma efectuării unui control pe la toate aceste terenuri, precum și, sesizărilor mai multor locuitori ai municipiului, s-a constatat că starea acestora este dezastruoasă cu excepția la cîteva din acestea.

Starea dezastruoasă a acestor terenuri a ajuns să fie în termen atît de scurt din cauza că nu au fost gestionate, nu au fost păzite, nu au fost salubrizate, din partea utilizatorilor a fost manifestat un comportament needucativ de păstrare a bunurilor proprietate publică.

Printre problemele constatate se enumeră: plasa din metal a îngrădirilor, scîndurile îngrădirilor, îmbrăcămintea terenului de joc, plasa porților de fotbal, coșurile de baschet, platformele pentru baschet  în mare parte sînt rupte, dispozitive de iluminat distruse, murdărie pe teritoriul de joc și în zona adiacentă.

Respectiv, prin acest proiect de decizie, cum a fost menționat și mai sus,  se vor stabili reguli de acces și comportament pe terenurile sportive, mecanismul de monitorizare a stării acestor terenuri și desigur promovarea în continuare a acestui program municipal.

 Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii municipiului Chișinău în special copii pentru practicarea sportului în timpul extrașcolar în preajma locuinței sale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: amenajarea anuală a cîte cel puțin 5 terenuri sportive de cartier, existența unui mecanism de amenajare și întreținere a terenurilor sportive de cartier, implicarea persoanelor fizice și juridice la paza și salubrizarea terenurilor sportive, existența unor reguli de comportament la utilizarea terenurilor sportive.

Impactul estimat al proiectului de decizie este promovarea culturii fizice, sprijinul material și financiar pentru activitățile sportive extrașcolare ale copiilor la locul de trai a acestora, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău în conformitate cu Normativul în construcții NCM B.01.05:2019 urbanism, sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 7, art. 13 alin. (3), (4), art. 29 alin. (1), (21), art. 30 alin. (1)-(4) din Legea 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport, art. 14 alin. (2) lit. b), f), i2), j), m), v), 19 alin.(7), art. 75 alin. (2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 6 alin.(2) 1) lit. b), 2) lit. d) f), 3) lit. b), c), f) din Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, Normativul în Construcții NCM B.01.05:2019 Urbanism, Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale și în conformitate cu Codul Practic în Construcții  CP C.01.09:2017 Clădiri civile. Construcții plane deschise pentru cultură fizică și sport.

Modalitatea de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” este organizarea dezbaterilor publice pentru definitivarea proiectului de decizie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate din timp pînă pe data de 18 martie 2021, pe adresa electronică: bondsanea@mail.ru , la numărul de telefon 022 201640 sau pe adresa MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfînt, 83.

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău” şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău (chisinau.md, rubrica – consultări publice) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfînt, 83, bir.18.

Discuțiile publice pe parginea proiectului vor avea loc pe data de 19 martie 2020, ora 11:00. 

 Fișiere anexate:

Proiect de decizie

Nota informativă

REGULAMENTUL de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău

Fotografii terenuri de sport