• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău
Remis spre consultare publică

Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău

Data publicării: 30.07.2020 08:00

Etape

30.07.2020 08:00 Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău, conform dispoziției primarului general Ion Ceban nr. 363-d din 28.07.2020.

ELABORATOR: I.M.P. „CHIȘINĂUPROIECT"

BENEFICIAR: DGAURF, Primăria mun. Chișinău

INVESTITOR: „NG-Invest" S.R.L.

NECESITATEA: Conform Planului urbanistic general al oraşului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, zona de studiu este amplasată în nucleul istoric al Chişinăului, monument de importanţă naţională, inclus cu nr. 308 Chişinău în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1531-XII din 22.06.1993. Potrivit pct. 4 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008, pentru zona centrală istorică a oraşului Chişinău, Regulamentul local de urbanism intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul municipal Chişinău a Planului Urbanistic Zonal Centru şi a Schemei complexe a transporturilor.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 30.07.2020 - 14.08.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email (dgaurf@cmc.md; adediu@dgaurf.md). 

DGAURF va colecta și va transmite elaboratorului eventualele opinii/observatii formulate. Elaboratorul argumentează preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.

 

 

 

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău, conform dispoziției primarului general Ion Ceban nr. 363-d din 28.07.2020.

ELABORATOR: I.M.P. „CHIȘINĂUPROIECT"

BENEFICIAR: DGAURF, Primăria mun. Chișinău

INVESTITOR: „NG-Invest" S.R.L.

NECESITATEA: Conform Planului urbanistic general al oraşului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, zona de studiu este amplasată în nucleul istoric al Chişinăului, monument de importanţă naţională, inclus cu nr. 308 Chişinău în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1531-XII din 22.06.1993. Potrivit pct. 4 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008, pentru zona centrală istorică a oraşului Chişinău, Regulamentul local de urbanism intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul municipal Chişinău a Planului Urbanistic Zonal Centru şi a Schemei complexe a transporturilor.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 30.07.2020 - 14.08.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email (dgaurf@cmc.md; adediu@dgaurf.md). 

DGAURF va colecta și va transmite elaboratorului eventualele opinii/observatii formulate. Elaboratorul argumentează preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.