• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"
Remis spre consultare publică

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"

Data publicării: 13.10.2022 08:00

Etape

13.10.2022 08:00 ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) iniţiază, începând cu data de 13.10.2022, elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 28 septembrie 2022 „Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36 ", pentru amenajarea unui depozit de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluţionarea problemelor ce ţin de deşeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări din municipiul Chişinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei este aprobarea și respectarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condiţiilor necesare pentru estionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Propunerile pot fi expediate pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil - dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

 

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) iniţiază, începând cu data de 13.10.2022, elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 28 septembrie 2022 „Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36 ", pentru amenajarea unui depozit de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluţionarea problemelor ce ţin de deşeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări din municipiul Chişinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei este aprobarea și respectarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condiţiilor necesare pentru estionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Propunerile pot fi expediate pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil - dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.