• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”
Remis spre consultare publică

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”

Data publicării: 17.05.2021 08:00

Etape

17.05.2021 08:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”

 

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație", dispoziția nr. 403-d/2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță inițierea elaborării proiectului proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ”Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”, având în vedere modificărilor din data de 21.02.2020 operate la Legea nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construire”, prevederile Planului urbanistic general al oraşului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, Regulamentului local de urbanism aprobat prin decizia Consiliul Municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008 (cu concretizări în baza dispoziţiei Primarului General nr. 480-d din 29.05.2014), precum și multiplele cereri şi cerinţe stringente de îmbunătăţire a condiţiilor locative ale locuitorilor municipiului Chişinău - proprietari de terenuri şi construcţii particulare (case de locuit individuale) din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, cu referire la imposibilitatea obţinerii actelor permisive pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a imobilelor locative private, care în majoritatea cazurilor au un termen de exploatare depăşit (îmbunătăţirea condiţiilor locative), cât şi pentru edificarea construcţiilor pe terenurile private destinate construcţiilor individuale, factori apăruţi datorită lipsei unor reglementări urbanistice asupra subzonelor funcţionale urbane de tip „Re”.

Proiectul deciziei supra urmează să reglementeze autorizarea elaborarării şi eliberării actelor permisive pentru construcţia şi reconstrucţia caselor de locuit particulare, inclusiv a construcţiilor auxiliare pe terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, situate în subzonele de tip „Re” în corespundere cu destinaţiei funcţionale ale terenurilor proprietate privată şi prevederilor Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău, iar reglementările urbanistice (condiţiile de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului) vor corespunde celor prevăzute de codurile „R2” şi „R3” (subzonele locuinţelor particulare P-P+2E) din Regulamentul local de urbanism.

Totodată, pentru teritoriile sub acţiunea subzonei de tip „Re”, amplasate în afara perimetrelor cartierelor rezidențiale cu regim mic de înălţime sau situate la frontul stradal al arterelor importante de transport a localităţii, certificatele de urbanism pentru proiectare vor fi eliberate după întocmirea şi aprobarea conform legislaţiei în vigoare a planurilor urbanistice zonale.

În vederea eficientizării elaborării proiectului proiectului de decizie sus-menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  04 iunie 2021, în format electronic, la adresa: dgaurf@cmc,md. Persoana responsabilă: Sergiu Gatmaniuc, specialist principal DGAURF, telefon de contact: 022 22-81-10.

 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație", dispoziția nr. 403-d/2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță inițierea elaborării proiectului proiectului de decizie al Consiliului municipal Chișinău ”Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”, având în vedere modificărilor din data de 21.02.2020 operate la Legea nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construire”, prevederile Planului urbanistic general al oraşului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007, Regulamentului local de urbanism aprobat prin decizia Consiliul Municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008 (cu concretizări în baza dispoziţiei Primarului General nr. 480-d din 29.05.2014), precum și multiplele cereri şi cerinţe stringente de îmbunătăţire a condiţiilor locative ale locuitorilor municipiului Chişinău - proprietari de terenuri şi construcţii particulare (case de locuit individuale) din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, cu referire la imposibilitatea obţinerii actelor permisive pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a imobilelor locative private, care în majoritatea cazurilor au un termen de exploatare depăşit (îmbunătăţirea condiţiilor locative), cât şi pentru edificarea construcţiilor pe terenurile private destinate construcţiilor individuale, factori apăruţi datorită lipsei unor reglementări urbanistice asupra subzonelor funcţionale urbane de tip „Re”.

Proiectul deciziei supra urmează să reglementeze autorizarea elaborarării şi eliberării actelor permisive pentru construcţia şi reconstrucţia caselor de locuit particulare, inclusiv a construcţiilor auxiliare pe terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, situate în subzonele de tip „Re” în corespundere cu destinaţiei funcţionale ale terenurilor proprietate privată şi prevederilor Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău, iar reglementările urbanistice (condiţiile de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului) vor corespunde celor prevăzute de codurile „R2” şi „R3” (subzonele locuinţelor particulare P-P+2E) din Regulamentul local de urbanism.

Totodată, pentru teritoriile sub acţiunea subzonei de tip „Re”, amplasate în afara perimetrelor cartierelor rezidențiale cu regim mic de înălţime sau situate la frontul stradal al arterelor importante de transport a localităţii, certificatele de urbanism pentru proiectare vor fi eliberate după întocmirea şi aprobarea conform legislaţiei în vigoare a planurilor urbanistice zonale.

În vederea eficientizării elaborării proiectului proiectului de decizie sus-menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  04 iunie 2021, în format electronic, la adresa: dgaurf@cmc,md. Persoana responsabilă: Sergiu Gatmaniuc, specialist principal DGAURF, telefon de contact: 022 22-81-10.