Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Achiziția serviciilor - Servicii de promovare a rapoartelor de politici (Policy Briefs) în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

   1304

 

Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Scopul achiziției este: Servicii de promovare a rapoartelor de politici (Policy Briefs) în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

Termen limită de depunere a ofertelor: 08 decembrie 2022, ora 10:30

Criteriu de atribuire: calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669625055104?tab=contract-notice