Pagina oficială a Municipiului Chișinău

31 iulie 2023 - termenul de plată a taxei pe salubrizare în Municipiul Chișinău, pentru perioada fiscală 2022

   9861

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale (DCITL) anunță că plata taxei pentru salubrizare urmează a fi efectuată de către fiecare subiect până la 31 iulie 2023, pentru perioada fiscală 2022.

Conform prevederilor Deciziei CMC nr. 13/1 din 15 decembrie 2021 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”, pct. 10 din Anexa nr.1, a fost aprobată taxa pentru salubrizare în mărime de 10 lei lunar, pentru fiecare subiect al impunerii - persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol.

Această taxă este instituită și aprobată în temeiul art. 289, 290, 291 Cod Fiscal al RM. De asemenea, conform pct.6 al deciziei menționate supra calculul taxei pentru anul 2022, pentru fiecare persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, a fost efectuat conform informațiilor furnizate de către Agenția Servicii Publice, din Registrul de Stat al Populației, la situația din 31 decembrie 2022.

Astfel, pe numele fiecărei persoane care este înscrisă la o adresă de domiciliu în mun. Chișinău, a fost calculată taxa pentru salubrizare și aceasta va primi la fel până la 15 iunie 2023 un Aviz de plată pentru taxa de salubrizare, întocmit corespunzător legislației fiscale cu solicitarea respectuoasă de a onora benevol obligația fiscală calculată.

În mun. Chișinău asemenea avize de plată vor primi cca 405 mii de persoane.

De facilități, conform Deciziei CMC nr. 13/1 din 15 decembrie 2021 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”, la fel beneficiază:

  1. persoanele de vârstă pensionară, care au atins vârsta în conformitate cu legea privind sistemul public de pensii;
  2. Copiii cu vârsta de până la 18 ani.
  3. Persoanele cu dizabilități din copilărie.
  4. Persoanele cu dizabilități severe și accentuate (gradul I și II);
  5. Participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței R. Moldova, participanții la acțiunile de luptă din Afganistan, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobâl dacă dețin grad de dizabilitate mediu (gr. III)

Taxa pentru salubrizare, în baza avizului de plată recepționat, la fel poate fi achitată prin intermediul:

  • Oficiilor poștale și băncilor comerciale (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată.
  • SGPE, disponibil pe pagina www.mpay.gov.md, cu selectarea serviciului ,,Obligații fiscale (SCITL)”