Pagina oficială a Municipiului Chișinău

14.12.2022 - ANUNȚ privind desfășurarea licitației pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chişinău

   803

Primăria Chișinău informează că pe data pe 14 decembrie 2022, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43, va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău.

La concurs sunt expuse spre locațiune 12 adrese a diverse încăperi, pe o perioadă de 5-7 ani, cu amplasare: subsol, parter, etaj, precum și clădiri separate, fără dreptul de privatizare.

Loturile prevăzute pentru licitație au suprafețe cuprinse între 7,9 m² și 327 m², iar prețul inițial variază de la 350 lei până la 500 000 lei, cuantumul inițial al chiriei anuale.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.