• Prima   /  Alo, Primăria!   /  Telefoane utile

  Telefoane utile

  Anticamera Primarului General

  0-22-22-10-02

  0-22-22-12-89 (fax)

  Serviciul petiţii şi audienţă

  0-22-20-15-15, 0-22-22-63-78

  Serviciul corespondenţă oficială

  0-22-20-15-05

  0-22-22-31-45 (fax)

  Centrul de informare și documentare (domeniul - arhitectură, urbanism și funciar) 0-22-20-17-26, 0-22-20-17-27
  Telefonul de încredere anticorupţie 0-22-22-32-53
  Direcţia asistenţă juridică 0-22-20-15-48
  Direcţia municipală de arhivă Chişinău 0-22-56-66-34
  Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 0-22-20-16-01
  Direcţia generală sănătate 0-22-22-80-84
  Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului 0-22-24-27-02
  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii 0-22-22-61-64
  Direcţia generală asistenţă socială 0-22-22-34-59
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

  (022) 22-81-10, (022) 22-15-45, (022) 22-73-16, (022) 22-26-13, (022)22-35-75-secția reclamă

  Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii 0-22-20-17-38
  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare 0-22-22-54-61
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale 0-22-22-63-38, 0-22-21-31-23, 0-22-27-81-25, 0-22-22-81-32
  Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale

  0-22-990-997

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 0-22-20-46-90
  Regia transport electric Chişinău 0-22-20-41-00
  Parcul urban de autobuze 0-22-83-73-35
  Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "EXDRUPO" 0-22-47-16-74
  Regia "Autosalubritate" 0-22-74-68-42
  Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi 0-22-24-27-25
  Reţelele electrice de iluminare "Lumteh" 0-22-22-02-46
  Preturile de sector
  Pretura Botanica 0-22-76-75-75
  Pretura Buiucani 0-22-29-50-71
  Pretura Centru 0-22-27-15-13
  Pretura Ciocana 0-22-33-34-34
  Pretura Rîşcani 0-22-44-10-98
  Dispecerate
  Dispeceratul central municipal 0-22-22-22-67
  Dispeceratul reţelelor electrice "Gas Union Fenosa" 0-22-43-11-11
  Dispeceratul serviciului aprovizionare cu apă 0-22-25-66-66
  Dispeceratul serviciului de canalizare 0-22-54-37-84
  Dispeceratul reţelelor termice 0-22-44-63-97
  0-22-44-63-97
  Dispeceratul "Chişinău-Gaz" 0-22-22-51-71 (904)
  Dispeceratul Î.M. Regia "Autosalubritate" 0-22-74-75-20
  Dispeceratul gospodăriei specializate auto "Exdrupo" 0-22-47-13-20
  Dispeceratul SEMAFOR-SERVICE

  0-22-27-17-80

  Lista de telefoane a ÎMGFL nr. 1-23