• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia socio-ecologică

  Direcţia socio-ecologică

  Adresa poştală: MD-2012, municipiul Chişinău, str. Bucureşti, 68

  Tel.: (+373 22) 23 80 84, 24 16 31 (anticamera), (+373 22) 24 30 52
  e-mail: li@pmc.md

  Director: Lidia Ilaşcu
  tel./fax: (+373 22) 23 80 84

  Orele de audienţă:
  Luni - Vineri: 800 - 1700

  Competenţa Direcţiei:

  • Exercitarea competenţei autorităţilor administraţiei publice municipale în domeniul protecţiei mediului şi gestiunii resurselor naturale.
  • Promovarea politicii unice a municipiului în domeniul ecologiei mediului urban, folosirii raţionale a resurselor naturale şi a gestionării lor, sporirii eficacităţii mijloacelor investite în protecţia mediului.
  • Organizarea elaborării şi realizării proiectelor, programelor în domeniul gestionării deşeurilor, asanării şi restabilirii calităţii componentelor de mediu, asigurarea informării sistematice şi operative a organelor interesate, populaţiei despre starea şi calitatea mediului.
  • Coordonarea activităţii de protecţie a mediului înconjurător şi gestionarea resurselor naturale ale agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice, amplasate pe teritoriul municipiului Chişinău.
  • Întocmirea registrelor privind locurile de depozitare a deşeurilor şi ţinerea evidenţei sistematice a formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe teritoriul din subordine.
  • Asigurarea dezvoltării unei reţele de puncte de achiziţionare a materiei prime secundare, precum şi crearea condiţiilor pentru antrenarea populaţiei în activitatea de colectare şi predare a deşeurilor de consum.
  • Evidenţa, controlul sistematic şi colectarea informaţiilor despre starea mediului, monitoringul şi auditul ecologic local la întreprinderile din teritoriul administrat în scopul formării şi ţinerii bazei de date despre starea, calitatea şi protecţia mediului.
  • Asigurarea executării deciziilor Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general privind protecţia mediului de către toate structurile şi agenţii economici, amplasaţi pe teritoriul municipiului, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi forma de proprietate.

  Lista actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii Direcţiei:

  • Legea RM nr. 828-XII din 25.12.1991 „Codul funciar";
  • Legea RM nr. 1511-XII din 15.06.1993 „Codul subsolului";
  • Legea RM nr. 1515-XII din 16.06.1993 „Privind protecţia mediului înconjurător";
  • Legea RM nr. 1532-XII din 22.06.1993 „Codul apelor";
  • Legea RM nr. 431-XIII din 19.04.1995 „Privind statutul municipiului Chişinău";
  • Legea RM nr. 440-XIII din 27.04.1995 „Cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă";
  • Legea RM nr. 787-XIII din 26.03.1996 „Cu privire la resursele materiale secundare";
  • Legea RM nr. 835-XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului";
  • Legea RM nr. 851-XIII din 29.05.1996 „Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător";
  • Legea RM nr. 1102-XIII din 06.02.1997 „Cu privire la resursele naturale";
  • Legea RM nr. 1236-XIII din 03.07.1997 „Cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive";
  • Legea RM nr. 1422-XIII din 17.12.1997 „Privind protecţia aerului atmosferic";
  • Legea RM nr. 1538-XIII din 25.02.1998 "Privind fondul ariilor naturale protejate de stat";
  • Legea RM nr. 1540-XIII din 25.02.1998 „Privind plata pentru poluarea mediului";
  • Legea RM nr. 272-XIV din 10.02.1999 „Cu privire la apa potabilă";
  • Legea RM nr. 332-XIV din 26.03.1999 „Privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate";
  • Legea RM nr. 591-XIV din 23.09.1999 „Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale";
  • Legea RM nr. 803-XIV din 11.02.2000 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase";
  • Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie";
  • Legea RM nr. 1041-XIV din 15.06.2000 „Cu privire la ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate";
  • Legea RM nr. 123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală";
  • Hotărîrea Parlamentului RM nr. 1246-XIII din 10.07.1997 „Cu privire la măsurile de ameliorare a stării ecologice a fluviului Nistru";
  • Hotărîrea Guvernului RM nr. 414 din 02.05.2000 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat";
  • Hotărîrea Guvernului RM nr. 606 din 28.06.2000 „Privind aprobarea Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie si menajere";
  • Hotărîrea Guvernului RM nr. 676 din 11.07.2000 „Cu privire la procedura unică de ţinere a evidenţei spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale";
  • Hotărîrea Guvernului RM nr. 1030 din 13.10.2000 "Cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor din Republica Moldova împotriva inundaţiilor";
  • Hotărîrea Guvernului RM nr. 447 din 17.04.2003 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a securităţii ecologice" etc.

  Direcţia a elaborat:
  Planul de acţiuni pentru asigurarea securităţii ecologice în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/24 din 23 iulie 2004.

  Obiective:

  • Starea ecologică favorabilă, localităţi salubre, oameni sănătoşi

  Sarcini:

  • Ameliorarea situaţiei sanitaro-ecologice în municipiu;
  • Salubrizarea surselor acvatice, menţinerea ordinii sanitaro-ecologice în aceste zone;
  • Optimizarea rutelor de transport urban întru minimizarea volumului de poluare a aerului atmosferic;
  • Educaţia ecologică a populaţiei.

  Programul de gestionare a deşeurilor în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 23/10 din 17 mai 2005.

  Obiective:

  • Asigurarea unui mediu sănătos şi a aspectului estetic adecvat municipiului Chişinău.
  • Introducerea maximală a deşeurilor de producţie şi menajere în circuitul economic.

  Sarcini:

  • Construcţia gunoiştilor autorizate în localităţile municipiului;
  • Neutralizarea şi lichidarea deşeurilor periculoase;
  • Construcţia întreprinderii de incinerare a deşeurilor;
  • Crearea unui serviciu municipal unic de salubrizare;
  • Crearea Centrului de management al deşeurilor.

  Executorii principali ai ambelor programe sînt: preturile de sector, primăriile localităţilor municipiului, serviciile municipale şi agenţi economici, beneficiarii proiectelor fiind locuitorii municipiului Chişinău, organizaţiile şi instituţiile din teritoriul municipiului, agenţii economici etc.

  Direcţia utilizează în relaţiile cu publicul următoarele registre:

  • Registrul de recepţionare a apelurilor telefonice
  • Registrul de evidenţă a petiţiilor
  • Registrul de evidenţă a telefonogramelor