• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Directia generală asistenţă socială și sănătate

  Direcţia generală asistenţă socială și sănătate

  Adresa: str. Bucureşti, 53

  Director: Tatiana Bucearschi, tel. (022) 22-34-59.

  Direcţia Generală asistenţă socială coordonează activitatea Centrului de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din str. Haltei 2.

  În subordinea Direcţiei generale asistenţă socială activează cinci Direcţii asistenţă socială teritoriale:      

  1. Direcţia asistenţă socială a sectorului Centru   - str. M. Eminescu, 29, tel.22-75-31, şef al direcţiei Eudochia Parancenco;
  2. Direcţia asistenţă socială a sectorului Buiucani  - str. Alba Iulia, 5, tel.74-28-51, şef al direcţiei Svetlana Nijiberschi;
  3. Direcţia asistenţă socială  sectorului Ciocana  - bd. Mircea cel Bătrân, 5/2, tel. 33-85-43, şef interimar al direcţiei - Miroslav Dohotaru;
  4. Direcţia asistenţă socială a sectorului Râşcani - bd. Gr. Vieru, 21, tel. 21-38-76,  şef al direcţiei Maria Gîncu;
  5. Direcţia asistenţă socială a sectorului Botanica  - str. N. Titulescu, 47, tel. 53-20-82, Carolina Olaru 

  Audienţa cetăţenilor are loc zilnic  între  orele  8. 00 - 17. 00, întrerupere la masă de la 12. 00 pînă la 13. 00.

  În Direcţiile asistenţă socială teritoriale se prestează următoarele servicii sociale:

  1. Asistenţa socială comunitară;
  2. Îngrijire socială la domiciliu;
  3. Asistenţă Personală;
  4. Echipă Mobilă;
  5. Bilete de reabilitare/recuperare;
  6. Prânzuri gratuite.
  7. Invitaţii pentru protezare dentară gratuită;
  8. Scaune cu rotile şi alt echipament protetico-ortopedic;
  9. Taloane pentru frizerii, cizmării, spălătorii;
  10. Taloanele de călătorie în cadrul statelor membre ale CS.I;
  11. Ajutor social/ajutorul pentru perioada rece a anului;
  12. Ajutor umanitar sub formă de haine uzate, colete cu produse alimentare, mărfuri de uz igienic, medicamente, etc.;
  13. Compensaţii pentru călătoria persoanelor în vârstă şi celor cu dezabilităţi în transportul urban în raza municipiului Chişinău;
  14. Compensaţii pentru cheltuielile legate de organizarea funeraliilor veteranilor şi invalizilor de război;
  15. Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dezabilităţi  ale aparatului locomotor;

   În cadrul activităţii, direcţiile direcţionează solicitantul, după caz, servicii de specializare înaltă (cazarea în instituţiile sociale din sub jurisdicţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al republicii Moldova) şi înaintează demersuri către secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei în vederea acordării scutirilor pentru perfectarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova.

  Informaţia detaliată despre serviciile şi prestaţiile sociale acordate prin intermediul Direcţiei poate fi accesată pe www.dgas.md.

  Declarația privind buna guvernare, Direcția generală asistență socială pentru anul 2017