• vezi mai mult
  ANUNȚ - Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. specialist principal al Secției finanțe în învățământ și cultură 2. specialist principal al Serviciului investiții din cadrul Direcției buget și sinteză Descarcă : româna     
  Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău - Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: specialist principal în Secția management instituțional și de personal Descarcă :   
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante de specialist principal (2 unități- 1 funcție vacantă și 1 funcție temporar vacantă) în cadrul Direcției relații externe Descarcă : româna     
 • Prima   /  Informații   /  Posturi vacante  /  Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social

  Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social

   05.11.2010 11:36    2002 Accesări    

  Organizaţia CCF Moldova şi HHC Marea Britanie în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) angajează asistent social în cadrul echipei mobile pentru implementarea proiectului "Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău.  Casa Municipală Specializată pentru Copii".

  Denumirea funcţiei: asistent social

  Descrierea funcţiei

  Scopul general al funcţiei:

   Prevenirea separării copilului de familie,  facilitarea re/integrării şi monitorizării copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii.

  Sarcinile de bază:

  1.                Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse ale copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii;

  2.                Elaborarea şi implementarea planurilor individuale de intervenţie;

  3.                Implementarea programului de sprijin familial;

  4.                Monitorizarea  copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii în familia biologică sau extinsă a copiilor;

  5.                Colaborarea cu toate structurile guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidenţial.

  Principii şi Valori:

  •  Respectarea drepturilor copilului în conformitate cu prevederile actelor internaţionale şi naţionale;
  • Promovarea interesului superior al copilului;
  • Respectarea şi asigurarea principiului confidenţialităţii;
  • Responsabilitate;
  • Atitudine non-discriminatorie.

  Cerinţe:

  • studii superioare cu specializarea în asistenţă socială, psihologie, drept, ştiinţe ale educaţiei
  • experienţă de lucru cu copiii
  • permis de conducere, categoria B
  • cunoştinţe de operare PC (calculator)
  • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

  Pentru aplicare vor fi prezentate:

  CV (cu numele a două persoane de referinţă)

  Scrisoare de motivare

  Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, fax. 242702,  dmpdc@ mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru; tati_moca@yahoo.com   

  Data limită pentru aplicare - 15 noiembrie.