The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Urban Certificates

Urban Certificates

Reset
15037 results
No. request Date request No. Cert. Date registr. Cert. Date release. Cert. Destination Validity Sector Address
CI-00983 30.01.2024 CI-0000854 05.02.2024 06.02.2024 Informativ Rîşcani Chișinău str. Primar Gherman Pântea 110, 0100425014
C292617 30.01.2024 CI-0000866 07.02.2024 07.02.2024 Informativ 6 Buiucani Chișinău str. Sfatul Ţării 18, 0100520143
CI-00982 30.01.2024 CI-0000864 12.02.2024 12.02.2024 Informativ (posibilitatea formării bunului imobil prin divizare) 6 Ciocana Chișinău str-la Colonița 1, 0100310212
CI-00979 30.01.2024 CI-0000863 12.02.2024 15.02.2024 Informativ (posibilitatea fromării bunului imobil prin divizare) 6 Ciocana Chișinău str. Butuceni 26, 0100305282
CI-00981 30.01.2024 CI-0000894 19.02.2024 22.02.2024 Informativ (în scopul formării bunurilor imobile) 6 Ciocana Chișinău str. Bulboaca 8, 0100305222
CI-00978 30.01.2024 CI-0000865 19.02.2024 20.02.2024 Informativ (combinare și comasare) 6 Botanica Chișinău str. Pășunilor 10, 01001201112
CI-00977 30.01.2024 CI-0000885 19.02.2024 22.02.2024 Informativ 6 Rîşcani Chișinău str. Doina 84 A, 0100409207
CU-04808 30.01.2024 CU-0002723 19.02.2024 21.02.2024 Construirea unei platforme închise pentru instalarea containerelor centrslei generatoare de oxigen cu absorbție variabilă (PSA) 12 Centru Chișinău str, Gheorghe Cașu 37 A, 0100213661
CU-04809 30.01.2024 CU-0002722 19.02.2024 21.02.2024 Resistematizarea încăperilor lit. 02.371 și renovarea /modificarea fațadei în vederea amenajării unei unități comerciale la parterul blocului de locuințe. 12 Ciocana Chișinău bd. Mircea cel Bătrân 39, 0100313240
CU-04830 30.01.2024 CU-0002763 20.02.2024 21.02.2024 Reconstruirea imobilului lit. 01, în limitele planimetrice/volumetrice existente, în vederea amplasării unei farmacii. 12 Centru Chișinău str. Miorița 3, bl. 5, 0100212001
CU-04811 30.01.2024 CU-0002814 21.02.2024 22.02.2024 Construirea rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă pentru 3/5 cotă-parte din casa de locuit individuală lit. 01 24 Centru Chișinău str. Bugeacului 15, 0100215237
CU-04807 30.01.2024 CU-0002823 22.02.2024 23.02.2024 Construirea rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă pentru apartamentul nr. 1 (lit. 01.001) 24 Centru Chișinău str. Gheorghe Asachi 27 V, 0100213164.01
CU-04803 29.01.2024 CU-0002727 06.02.2024 08.02.2024 Reconstrucţia liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 şi PDC-14/7 spre PD-44/13 24 Botanica Chișinău bd. Dacia 0100120596, 0100120969, 0100120021
CU-04801 29.01.2024 CU-0002751 19.02.2024 20.02.2024 Replanificarea încăperilor de la nivelul II-VII din imobilul lit. 01 cu renovarea/modernizarea fațadelor 12 Rîşcani Chișinău str. Constantin Tănase 9, 0100419113
CU-04795 29.01.2024 CU-0002736 19.02.2024 20.02.2024 Amenajarea porțiunii terenului dintre str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin 12 Buiucani Chișinău str. 31 August 1989 0100520364
CU-04794 29.01.2024 CU-0002773 19.02.2024 26.02.2024 Proiectarea camerei de tratare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe terenul folosit 12 Centru Chișinău str. NBicolae Testemițanu 29, 0100101574
CU-04804 29.01.2024 CU-0002743 19.02.2024 21.02.2024 Construirea liniei electrice în cablu 10 kv, pentru alimentarea cu energie electrică a construcției lit. 02 24 Ciocana Chișinău str. Meșterul Manole 18, 0100306009
CU-04799 29.01.2024 CU-0002714 19.02.2024 21.02.2024 Proiectarea centralei fotovoltaice pe acoperișul construcției lit. 01 12 Centru Chișinău str. Gheorghe Cașu 37, 0100213479
CU-04796 29.01.2024 CU-0002762 19.02.2024 21.02.2024 Reconstruirea casei de locuit individuale cu extindere parțială pe orizontală 24 Botanica Chișinău str. Ghica Vodă 20, 0100113228.01
CI-00976 29.01.2024 CI-0000892 21.02.2024 27.02.2024 Informativ 6 Ciocana Chișinău str. Uzinelor 0100302909