The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Audieri publice pe marginea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chișinău”
Submitted for public consultation

Audieri publice pe marginea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chișinău”

Publication date: 11.02.2021 08:00

Stages

11.02.2021 08:00 Audieri publice pe marginea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chișinău”

Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" organizează joi, 04 martie 2021, audieri publice pe marginea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chișinău", care urmează să fie finanțat în baza emiterii de obligațiuni municipale de către Primăria Municipiului Chișinău.

Context

Dezvoltarea rețelei de transport electric este unul dintre principalele obiective ale administrației municipale, menționat în cadrul „Strategiei de Transport a municipiului Chișinău pentru anii 2014-2025". Astfel, în vederea realizării angajamentelor menționate de Strategie, dar și în vederea realizării interesului comunității în ceea ce privește accesul la servicii moderne de transport, Primăria Municipiului Chișinău și-a pus drept scop achiziționarea unui număr de 25 de troleibuze.

Scopul proiectului

Procurarea/asamblarea troleibuzelor.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie

Implementarea proiectului se va realiza în conformitate cu Planul de reînnoire al parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC  nr. 6/3 din 19 mai 2020, prin asamblarea unităților de transport din Republica Belarus. Termenul de realizare al acestuia fiind data de 31.12.2021.

Beneficiarii proiectului

Î.M. Regia Transport Electric, cetățenii capitalei.

Rezultatele scontate

Reînnoirea parcului rulant al Regiei Transport Electric conform Strategiei de transport, va spori gradul de mobilitate pentru societate, fiind și cel mai eficient mod de transportare din punct de vedere al consumului de spațiu și al poluării aerului. Vor fi satisfăcute necesitățile de deplasare ale călătorilor la anumite standarde de calitate - troleibuzele noi vor fi dotate cu sisteme de aer condiționat, prize USB, camere video etc.

Modalitatea de finanțare 

Pentru realizarea proiectului menționat, Primăria Municipiului Chișinău urmărește atragerea unor resurse financiare de circa 99,2 milioane de lei. Ținând cont că Primăria Chișinău a fost selectată în calitate de beneficiară a proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale", implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la Chișinău, se propune atragerea de resurse financiare prin intermediul emisiunii de obligațiuni municipale.

Conform legislației naționale, obligațiunile municipale sunt instrumente de datorie ce pot fi emise de autorități ale administrației publice locale, care în Republica Moldova pot fi de nivel I - primării, și de nivel II - raioane și unități teritoriale autonome. În baza acestor instrumente, autoritățile locale se pot împrumuta pentru a obține finanțare, de regulă pentru investiții capitale (infrastructura rutieră, apă și canalizare, renovarea clădirilor publice sau procurarea de echipamente cu termen îndelungat de exploatare), sau refinanțarea unei datoriei pe termen lung contractată anterior, de asemenea pentru investiții capitale.

Experiența mai multor state denotă mai multe oportunități oferite de obligațiunile municipale pentru dezvoltarea locală. Cele mai răspândite avantaje pentru comunitățile locale urmare a utilizării obligațiunilor municipale sunt flexibilitatea în stabilirea termenilor și condițiilor de rambursare, povara echitabilă a costurilor și accesul la beneficii, evitarea costurilor adiționale prin finalizarea mai rapidă a proiectelor, acces la resurse nerambursabile din fonduri europene și alte fonduri de dezvoltare și creșterea vizibilității și a încrederii investitorilor.

Procesul de emisiune a obligațiunilor municipale va fi realizat în conformitate cu prevederile cadrului legislativ și normativ existent, cu respectarea cerințelor de îndatorare și a etapelor de emisiune. În linii generale procesul de va desfășura în patru etape:

Etapa I - Contractarea unei societăți de investiții (intermediar financiar) capabilă să furnizeze serviciile de intermediere necesare în vederea realizării cu succes a emisiunii. Selectarea intermediarului va avea loc în mod transparent, în baza mecanismului de achiziții publice.

Etapa II - Obținerea avizului Ministerul de Finanțe pentru contractarea datoriei pe termen lung. Acesta va avea la bază decizia autorității deliberative (Consiliului Municipal Chișinău) de contractare a datoriei pe termen lung pentru realizare proiectului menționat, și va corespunde tuturor exigențelor privind gradul de îndatorare.

Etapa III - Pregătirea prospectului de emisiune conform normelor ce guvernează piața de capital. Intermediarul și primăria vor conlucra pentru identificare celor mai potrivite caracteristici ale emisiunii.

Etapa IV - Realizarea efectivă a emisiunii conform cerințelor pieței de capital.

Propunerile pe marginea acestui proiect pot fi expediate la adresa de e-mail: mazurc@list.ru, persoana de contact: Corina Mazur, Secția datorii și angajamente financiare a Direcției generale finanțe a CMC. Termenul limită pentru expedierea propunerilor – 02 martie, 2021, ora 16:00.


Strategia de Transport a Municipiului Chişinău,  https://www.chisinau.mdhttp://localhost:8194files/anul_2014/strategii/strategie_transport_chisinau_2014.pdf

Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16325&lang=ro   

Obligațiunile municipale - instrument de dezvoltare a comunităților locale, Expert-Grup, 2020, https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiul_Obligatiunile_municipale_2020.pdf

Legea privind piața de capital nr. 171/2012, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121171&lang=ro# ; Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, Hotărârea CNPF Nr. 18/1/2018, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124078&lang=ro#

Attached documents

Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" organizează joi, 04 martie 2021, audieri publice pe marginea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chișinău", care urmează să fie finanțat în baza emiterii de obligațiuni municipale de către Primăria Municipiului Chișinău.

Context

Dezvoltarea rețelei de transport electric este unul dintre principalele obiective ale administrației municipale, menționat în cadrul „Strategiei de Transport a municipiului Chișinău pentru anii 2014-2025". Astfel, în vederea realizării angajamentelor menționate de Strategie, dar și în vederea realizării interesului comunității în ceea ce privește accesul la servicii moderne de transport, Primăria Municipiului Chișinău și-a pus drept scop achiziționarea unui număr de 25 de troleibuze.

Scopul proiectului

Procurarea/asamblarea troleibuzelor.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie

Implementarea proiectului se va realiza în conformitate cu Planul de reînnoire al parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC  nr. 6/3 din 19 mai 2020, prin asamblarea unităților de transport din Republica Belarus. Termenul de realizare al acestuia fiind data de 31.12.2021.

Beneficiarii proiectului

Î.M. Regia Transport Electric, cetățenii capitalei.

Rezultatele scontate

Reînnoirea parcului rulant al Regiei Transport Electric conform Strategiei de transport, va spori gradul de mobilitate pentru societate, fiind și cel mai eficient mod de transportare din punct de vedere al consumului de spațiu și al poluării aerului. Vor fi satisfăcute necesitățile de deplasare ale călătorilor la anumite standarde de calitate - troleibuzele noi vor fi dotate cu sisteme de aer condiționat, prize USB, camere video etc.

Modalitatea de finanțare 

Pentru realizarea proiectului menționat, Primăria Municipiului Chișinău urmărește atragerea unor resurse financiare de circa 99,2 milioane de lei. Ținând cont că Primăria Chișinău a fost selectată în calitate de beneficiară a proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale", implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la Chișinău, se propune atragerea de resurse financiare prin intermediul emisiunii de obligațiuni municipale.

Conform legislației naționale, obligațiunile municipale sunt instrumente de datorie ce pot fi emise de autorități ale administrației publice locale, care în Republica Moldova pot fi de nivel I - primării, și de nivel II - raioane și unități teritoriale autonome. În baza acestor instrumente, autoritățile locale se pot împrumuta pentru a obține finanțare, de regulă pentru investiții capitale (infrastructura rutieră, apă și canalizare, renovarea clădirilor publice sau procurarea de echipamente cu termen îndelungat de exploatare), sau refinanțarea unei datoriei pe termen lung contractată anterior, de asemenea pentru investiții capitale.

Experiența mai multor state denotă mai multe oportunități oferite de obligațiunile municipale pentru dezvoltarea locală. Cele mai răspândite avantaje pentru comunitățile locale urmare a utilizării obligațiunilor municipale sunt flexibilitatea în stabilirea termenilor și condițiilor de rambursare, povara echitabilă a costurilor și accesul la beneficii, evitarea costurilor adiționale prin finalizarea mai rapidă a proiectelor, acces la resurse nerambursabile din fonduri europene și alte fonduri de dezvoltare și creșterea vizibilității și a încrederii investitorilor.

Procesul de emisiune a obligațiunilor municipale va fi realizat în conformitate cu prevederile cadrului legislativ și normativ existent, cu respectarea cerințelor de îndatorare și a etapelor de emisiune. În linii generale procesul de va desfășura în patru etape:

Etapa I - Contractarea unei societăți de investiții (intermediar financiar) capabilă să furnizeze serviciile de intermediere necesare în vederea realizării cu succes a emisiunii. Selectarea intermediarului va avea loc în mod transparent, în baza mecanismului de achiziții publice.

Etapa II - Obținerea avizului Ministerul de Finanțe pentru contractarea datoriei pe termen lung. Acesta va avea la bază decizia autorității deliberative (Consiliului Municipal Chișinău) de contractare a datoriei pe termen lung pentru realizare proiectului menționat, și va corespunde tuturor exigențelor privind gradul de îndatorare.

Etapa III - Pregătirea prospectului de emisiune conform normelor ce guvernează piața de capital. Intermediarul și primăria vor conlucra pentru identificare celor mai potrivite caracteristici ale emisiunii.

Etapa IV - Realizarea efectivă a emisiunii conform cerințelor pieței de capital.

Propunerile pe marginea acestui proiect pot fi expediate la adresa de e-mail: mazurc@list.ru, persoana de contact: Corina Mazur, Secția datorii și angajamente financiare a Direcției generale finanțe a CMC. Termenul limită pentru expedierea propunerilor – 02 martie, 2021, ora 16:00.


Strategia de Transport a Municipiului Chişinău,  https://www.chisinau.mdhttp://localhost:8194files/anul_2014/strategii/strategie_transport_chisinau_2014.pdf

Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16325&lang=ro   

Obligațiunile municipale - instrument de dezvoltare a comunităților locale, Expert-Grup, 2020, https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiul_Obligatiunile_municipale_2020.pdf

Legea privind piața de capital nr. 171/2012, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121171&lang=ro# ; Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, Hotărârea CNPF Nr. 18/1/2018, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124078&lang=ro#