The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ (REPETAT) privind desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului municipal de Participare (CMP)"
Submitted for public consultation

ANUNŢ (REPETAT) privind desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului municipal de Participare (CMP)"

Publication date: 29.12.2017 08:00

Stages

29.12.2017 08:00 ANUNŢ (REPETAT) privind desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului municipal de Participare (CMP)"

Primăria municipiului Chişinău anunță consultările publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)", care vor avea loc pe data de 09 ianuarie 2018, ora 18.00, în Sala de şedinţe a Consiliului municipal Chişinău. 

Scopul proiectului este crearea Consiliul municipal de Participare (CMP) ca organ consultativ colegial creat la nivelul municipiului Chișinău pentru exprimare a voinței cetățenilor de a recunoaște importanța competențelor și asigurarea participării societății civile și a sectorului privat la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a deciziilor. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este facilitatea participării părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategic.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toţi locuitorii municipiului Chişinău. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, Regulamentul privind asigurarea transparenței în adoptarea deciziei din 22.01.2008, art. 14 al. (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", p. 101 a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 2/1 din 14.06.2016, art. 6 al. (1) și (2) pct. 4) e) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 2 al. (1) din Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, art. 4 pct. b), art. 5 pct. b), art. 6 pct. c), art. 7 al. (1) pct. c)  din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind la transparența în procesul decizional.
 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)" supus consultării publice au fost recepționate până pe data de 27 decembrie 2017, ora 18.00, ăn adresa persoanei responsabile pentru recepţionarea recomandărilor - dnei Ala Revenco, Președintele al Grupului de lucru privind elaborarea Regulamentului CMP: telefon de contact: 068 113 191, adresa electronică: regulamentcmp@gmail.com. Tabelul recomandărilor parvenite puteți să-l găsiți atașat.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)", nota informativă, precum şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sub textul prezentului anunț, pot să fie solicitate prin adresa electronică: regulamentcmp@gmail.com sau drp@pmc.md sau la sediul Primăriei municipiului Chişinău, Direcţia Relaţii Publice, situat pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Fișiere anexate:

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)"

Nota Informativă

Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)

Tabelul amendamentelor

Cadrul legislativ

Model-cerere-anexa

Regulamentul consultărilor publice din 09.01.2018

 

Attached documents

Primăria municipiului Chişinău anunță consultările publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)", care vor avea loc pe data de 09 ianuarie 2018, ora 18.00, în Sala de şedinţe a Consiliului municipal Chişinău. 

Scopul proiectului este crearea Consiliul municipal de Participare (CMP) ca organ consultativ colegial creat la nivelul municipiului Chișinău pentru exprimare a voinței cetățenilor de a recunoaște importanța competențelor și asigurarea participării societății civile și a sectorului privat la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a deciziilor. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este facilitatea participării părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategic.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toţi locuitorii municipiului Chişinău. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, Regulamentul privind asigurarea transparenței în adoptarea deciziei din 22.01.2008, art. 14 al. (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", p. 101 a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 2/1 din 14.06.2016, art. 6 al. (1) și (2) pct. 4) e) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 2 al. (1) din Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, art. 4 pct. b), art. 5 pct. b), art. 6 pct. c), art. 7 al. (1) pct. c)  din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind la transparența în procesul decizional.
 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)" supus consultării publice au fost recepționate până pe data de 27 decembrie 2017, ora 18.00, ăn adresa persoanei responsabile pentru recepţionarea recomandărilor - dnei Ala Revenco, Președintele al Grupului de lucru privind elaborarea Regulamentului CMP: telefon de contact: 068 113 191, adresa electronică: regulamentcmp@gmail.com. Tabelul recomandărilor parvenite puteți să-l găsiți atașat.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)", nota informativă, precum şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sub textul prezentului anunț, pot să fie solicitate prin adresa electronică: regulamentcmp@gmail.com sau drp@pmc.md sau la sediul Primăriei municipiului Chişinău, Direcţia Relaţii Publice, situat pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Fișiere anexate:

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)"

Nota Informativă

Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)

Tabelul amendamentelor

Cadrul legislativ

Model-cerere-anexa

Regulamentul consultărilor publice din 09.01.2018