The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”

Publication date: 24.10.2022 08:00

Stages

24.10.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului iniţiază, începând cu data de cu data de 24.10.2022, consultarea publică a proiectului de decizie: „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”.

Scopul proiectului este elaborat în scopul eficientizării activității Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate în:

- asigurarea familiilor cu copii aflați în situație de risc, cu suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

- instituirea Comisiei multidisciplinare sectoriale ca organ abilitat cu dreptul de a examina și de a elibera aviz pentru acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului sprijin pentru familii cu copii, constituit prin decizia Consiliului municipal Chişinău;

  - racordarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a Comisiei multidisciplinare sectoriale conform prevederilor legale: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate".

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale, aprobarea Componenței nominale a Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate conform anexei nr. 1, aprobarea Componenței nominale a Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate conform anexei nr. 2.

Prevederile de bază ale proiectului sunt asigurarea familiilor cu copii aflați în situație de risc, cu suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie, asigurarea separării copilului de către autoritatea tutelară teritorială în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menținerea copilului alături de părinți nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia și asigurarea copilului separat de părinți de către autoritatea tutelară teritorială cu plasamentul copilului, ținând cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial față de serviciile de tip rezidențial.

          Beneficiarii proiectului de decizie sunt copiii aflați în situație de risc și copiii în proces de reintegrare.

          Impactul estimat al proiectului de decizie este de a preveni potențialul risc al copilului.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Republica Moldova a ratificat Convenţia la data de 12 decembrie 1990, care a intrat în vigoare la data de 25 februarie 1993. În aşa fel, Moldova s-a obligat să-şi armonizeze propria legislaţie în concordanță cu această Convenţie şi să creeze mecanisme viabile de protecţie a drepturilor copiilor.

Ulterior, în scopul promovării politicilor naţionale privind protecţia drepturilor copilului prin Hotărârea Guvernului nr.7 din 20.01.2016 a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate", iar prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 20 noiembrie 2019 în mun. Chișinău a fost instituită Comisia copilului aflat în dificultate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.11.2022, pe adresa dnei Olga Zaharia, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei: „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale", nota informativă (după și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială  https://dgpdc.md/

Attached documents

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului iniţiază, începând cu data de cu data de 24.10.2022, consultarea publică a proiectului de decizie: „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”.

Scopul proiectului este elaborat în scopul eficientizării activității Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate în:

- asigurarea familiilor cu copii aflați în situație de risc, cu suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

- instituirea Comisiei multidisciplinare sectoriale ca organ abilitat cu dreptul de a examina și de a elibera aviz pentru acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului sprijin pentru familii cu copii, constituit prin decizia Consiliului municipal Chişinău;

  - racordarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a Comisiei multidisciplinare sectoriale conform prevederilor legale: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate".

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale, aprobarea Componenței nominale a Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate conform anexei nr. 1, aprobarea Componenței nominale a Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate conform anexei nr. 2.

Prevederile de bază ale proiectului sunt asigurarea familiilor cu copii aflați în situație de risc, cu suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie, asigurarea separării copilului de către autoritatea tutelară teritorială în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menținerea copilului alături de părinți nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia și asigurarea copilului separat de părinți de către autoritatea tutelară teritorială cu plasamentul copilului, ținând cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial față de serviciile de tip rezidențial.

          Beneficiarii proiectului de decizie sunt copiii aflați în situație de risc și copiii în proces de reintegrare.

          Impactul estimat al proiectului de decizie este de a preveni potențialul risc al copilului.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Republica Moldova a ratificat Convenţia la data de 12 decembrie 1990, care a intrat în vigoare la data de 25 februarie 1993. În aşa fel, Moldova s-a obligat să-şi armonizeze propria legislaţie în concordanță cu această Convenţie şi să creeze mecanisme viabile de protecţie a drepturilor copiilor.

Ulterior, în scopul promovării politicilor naţionale privind protecţia drepturilor copilului prin Hotărârea Guvernului nr.7 din 20.01.2016 a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate", iar prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 20 noiembrie 2019 în mun. Chișinău a fost instituită Comisia copilului aflat în dificultate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.11.2022, pe adresa dnei Olga Zaharia, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei: „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale", nota informativă (după și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială  https://dgpdc.md/