The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”

Publication date: 15.04.2022 08:00

Stages

15.04.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”

Î.M. Regia „Autosalubritate" inițiază, începând cu data de 15 aprilie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la ajustarea tarifelor pentru  colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău". 

Scopul proiectului - Î.M. Regia „Autosalubritate" propune  spre  consultare  noile tarife  pentru  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  municipale,  ajustate  condițiilor  actuale  de  activitate.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie - Ajustarea tarifelor este oportună și  necesară  în  scopul  reglementării  și  estimării  cât  mai  corecte  și  eficiente  a  consumurilor  și  cheltuielilor,  suportate  de  către  Întreprindere  la  îndeplinirea  lucrărilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor.

Tarifele în vigoare  au  fost  aprobate  acum  cinci  ani,  prin  decizia  CMC  nr. 6/6 din 04.07.2017, odată cu  reînceperea  activității  poligonului  Țânțăreni.

La  momentul  aprobării  acestora,  costul  mediu  al  serviciilor  a  constituit  69,46  lei,  și  a  fost  format  în  baza  tarifului  stabilit  în  anul  2004  (45,46 lei).

Prevederile de bază ale proiectului sunt - Luând  în  calcul  consumurile  și  cheltuielile  Întreprinderii  în  condițiile  actuale:  creșterea  prețurilor  la  combustibil  și  alte  consumabile,  rata  inflației  în  anul  2021,  stabilirea  salariului  minim  3500  lei  în  sectorul  real,  a  fost  obținut  tariful  serviciilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor  în  mărime  de  153,10  lei  pentru  1 m3  deșeuri.

Totodată,  conform  prevederilor  art. 11  din  Legea  nr. 209/2016  privind  deșeurile,  este  prevăzută  crearea  unui  sistem  eficient  de  colectare,  de  asigurare  etapizată  a  condițiilor  pentru  colectarea  separată  și  de  transportare  a  deșeurilor,  și  stabilirea  modului  de  funcționare  a  acestuia.  În  acest  context,  este  necesară  amenajarea  terenurilor  cu  containere  specifice  tipurilor  de  deșeuri. 

Astfel,  în  scopul  implementării  prevederilor  legale,  Întreprinderea  are  obligativitatea  de  a  asigura  spațiile  pentru  acumularea  deșeurilor  cu  containere  specifice  pentru  sortarea  deșeurilor  pe  trei  fracții,  circa  4000  unități,  1/3  din  numărul  de  containere  instalate  în  oraș. Calculele  tarifului  includ  consumurile  normative,  suportate  nemijlocit  la  colectarea,  transportarea,  depozitarea  deșeurilor,  și  alte  consumuri  și  cheltuieli  necesare  în  activitatea  de  prestare  a  serviciilor,  calculate  la  1  m3  deșeuri  colectate,  transportate,  depozitate,  și/sau  la  1  km  parcurs.

Adițional, reieșind din prevederile legale în vigoare, se introduce obligativitatea semnării unui contract pentru sortarea deșeurilor, această achiziție putând fi de valoare de peste 400 mii lei, astfel fiind necesar acordul fondatorului Întreprinderii.Beneficiarii proiectului de decizie sunt - Î.M. Regia „Autosalubritate", str. 27 Martie 1918, nr.14, mun. Chișinău, telefon de contact  (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, fax (022)58-28-69, e-mail inforegiaauto@gmail.comProiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:- Decizia  CMC nr. 18/1  din  29.10.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  contractului  de  împrumut  între  Î.M.  Regia  „Autosalubritate"  și  Banca  Europeană  pentru  Reconstrucție  și  Dezvoltare  în  scopul  implementării  proiectului  „Deșeuri  solide  Chișinău",  pct. 5  „CMC  va  asigura  sursa  de  finanțare  pentru  rambursarea  împrumutului,  dobânzi  și  comisioanelor  prin  ajustarea  anuală  a  tarifelor  pentru  colectarea  și  transportarea  deșeurilor";

Contractul  de  gestionare  a  deșeurilor  municipale,  încheiat  între  municipiul  Chișinău  și  Î.M.  Regia  „Autosalubritate",  aprobat  prin  decizia  CMC  nr. 2/17  din  31.03.2021:  art. 14  f)  „implementarea  unui  sistem  tarifar  și  a  unei  politici  tarifare,  care  să  asigure  autonomia  financiară  a  Operatorului,  precum  și  necesarul  de  surse  investiționale,  conform  strategiilor  aprobate  de  către  Beneficiar"; art. 18  e)  operatorul  are  dreptul  „să  propună  ajustarea  anuală  a  tarifelor".

Solicităm respectuos implicarea tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, sugestiilor, obiecțiilor și recomandărilor pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, să fie expediate până luni, 18 aprilie 2022, ora 11.00, doamnei Ludmila Pavlenco pe adresa electronică (I et.): ludmilapavlenco21@gmail.com, la numărul de telefon (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, sau pe adresa str. 27 Martie 1918, nr. 14. mun. Chișinău.

Dezbaterile publice urmează să aibă loc luni, 18 aprilie 2022, ora 13:00, în incinta Preturii Sectorului Centru, strada Bulgară nr. 43, mun. Chișinău.

Persoana responsabilă: Pavlenco Ludmila, consultant management resurse umane.Proiectul deciziei cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  www.autosalubritate.md sau la sediul Î.M. Regia „Autosalubritate", situat pe str. 27 Martie 1918, nr. 14, mun. Chișinău. 

Attached documents

Î.M. Regia „Autosalubritate" inițiază, începând cu data de 15 aprilie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la ajustarea tarifelor pentru  colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău". 

Scopul proiectului - Î.M. Regia „Autosalubritate" propune  spre  consultare  noile tarife  pentru  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  municipale,  ajustate  condițiilor  actuale  de  activitate.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie - Ajustarea tarifelor este oportună și  necesară  în  scopul  reglementării  și  estimării  cât  mai  corecte  și  eficiente  a  consumurilor  și  cheltuielilor,  suportate  de  către  Întreprindere  la  îndeplinirea  lucrărilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor.

Tarifele în vigoare  au  fost  aprobate  acum  cinci  ani,  prin  decizia  CMC  nr. 6/6 din 04.07.2017, odată cu  reînceperea  activității  poligonului  Țânțăreni.

La  momentul  aprobării  acestora,  costul  mediu  al  serviciilor  a  constituit  69,46  lei,  și  a  fost  format  în  baza  tarifului  stabilit  în  anul  2004  (45,46 lei).

Prevederile de bază ale proiectului sunt - Luând  în  calcul  consumurile  și  cheltuielile  Întreprinderii  în  condițiile  actuale:  creșterea  prețurilor  la  combustibil  și  alte  consumabile,  rata  inflației  în  anul  2021,  stabilirea  salariului  minim  3500  lei  în  sectorul  real,  a  fost  obținut  tariful  serviciilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor  în  mărime  de  153,10  lei  pentru  1 m3  deșeuri.

Totodată,  conform  prevederilor  art. 11  din  Legea  nr. 209/2016  privind  deșeurile,  este  prevăzută  crearea  unui  sistem  eficient  de  colectare,  de  asigurare  etapizată  a  condițiilor  pentru  colectarea  separată  și  de  transportare  a  deșeurilor,  și  stabilirea  modului  de  funcționare  a  acestuia.  În  acest  context,  este  necesară  amenajarea  terenurilor  cu  containere  specifice  tipurilor  de  deșeuri. 

Astfel,  în  scopul  implementării  prevederilor  legale,  Întreprinderea  are  obligativitatea  de  a  asigura  spațiile  pentru  acumularea  deșeurilor  cu  containere  specifice  pentru  sortarea  deșeurilor  pe  trei  fracții,  circa  4000  unități,  1/3  din  numărul  de  containere  instalate  în  oraș. Calculele  tarifului  includ  consumurile  normative,  suportate  nemijlocit  la  colectarea,  transportarea,  depozitarea  deșeurilor,  și  alte  consumuri  și  cheltuieli  necesare  în  activitatea  de  prestare  a  serviciilor,  calculate  la  1  m3  deșeuri  colectate,  transportate,  depozitate,  și/sau  la  1  km  parcurs.

Adițional, reieșind din prevederile legale în vigoare, se introduce obligativitatea semnării unui contract pentru sortarea deșeurilor, această achiziție putând fi de valoare de peste 400 mii lei, astfel fiind necesar acordul fondatorului Întreprinderii.Beneficiarii proiectului de decizie sunt - Î.M. Regia „Autosalubritate", str. 27 Martie 1918, nr.14, mun. Chișinău, telefon de contact  (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, fax (022)58-28-69, e-mail inforegiaauto@gmail.comProiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:- Decizia  CMC nr. 18/1  din  29.10.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  contractului  de  împrumut  între  Î.M.  Regia  „Autosalubritate"  și  Banca  Europeană  pentru  Reconstrucție  și  Dezvoltare  în  scopul  implementării  proiectului  „Deșeuri  solide  Chișinău",  pct. 5  „CMC  va  asigura  sursa  de  finanțare  pentru  rambursarea  împrumutului,  dobânzi  și  comisioanelor  prin  ajustarea  anuală  a  tarifelor  pentru  colectarea  și  transportarea  deșeurilor";

Contractul  de  gestionare  a  deșeurilor  municipale,  încheiat  între  municipiul  Chișinău  și  Î.M.  Regia  „Autosalubritate",  aprobat  prin  decizia  CMC  nr. 2/17  din  31.03.2021:  art. 14  f)  „implementarea  unui  sistem  tarifar  și  a  unei  politici  tarifare,  care  să  asigure  autonomia  financiară  a  Operatorului,  precum  și  necesarul  de  surse  investiționale,  conform  strategiilor  aprobate  de  către  Beneficiar"; art. 18  e)  operatorul  are  dreptul  „să  propună  ajustarea  anuală  a  tarifelor".

Solicităm respectuos implicarea tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, sugestiilor, obiecțiilor și recomandărilor pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, să fie expediate până luni, 18 aprilie 2022, ora 11.00, doamnei Ludmila Pavlenco pe adresa electronică (I et.): ludmilapavlenco21@gmail.com, la numărul de telefon (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, sau pe adresa str. 27 Martie 1918, nr. 14. mun. Chișinău.

Dezbaterile publice urmează să aibă loc luni, 18 aprilie 2022, ora 13:00, în incinta Preturii Sectorului Centru, strada Bulgară nr. 43, mun. Chișinău.

Persoana responsabilă: Pavlenco Ludmila, consultant management resurse umane.Proiectul deciziei cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  www.autosalubritate.md sau la sediul Î.M. Regia „Autosalubritate", situat pe str. 27 Martie 1918, nr. 14, mun. Chișinău.