The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunț privind organizarea consultării Planului local anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025
Submitted for public consultation

Anunț privind organizarea consultării Planului local anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025

Publication date: 22.11.2021 08:00

Stages

22.11.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultării Planului local anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025

Direcția asistență juridică din cadrul Primăriei municipiului Chișinău organizează începând cu 22 noiembrie 2021 consultarea publică a Planului local anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025.

Scopul proiectului: consolidarea instrumentelor de integritate instituțională.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului: proiectarea și asigurarea managementului prevenirii riscurilor, factorilor și acțiunilor de corupție, diminuării acestui fenomen.

Prevederile de bază ale proiectului: setarea a 6 priorități deduse în rezultatul analizei problemelor la nivelul APL mun. Chișinău, care sunt consonante cu prioritățile prevăzute de Planul de acțiuni anticorupție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 29 august 2017.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Administrația autorităților publice locale a municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate sunt: 

a. fortificarea integrității instituționale; 

b. eficientizarea proceselor operaționale; 

c. asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice;

d. sporirea calității serviciilor publice; 

e. diminuarea factorilor de corupție. 

Impactul estimat al proiectului: asigurarea unui proces decizional coerent, obiectiv și transparent, prin dezvoltarea unui climat de responsabilizare și creștere a rezistenței la riscurile de corupție, garantarea accesului liber la servicii publice de calitate, precum și managementul rațional al patrimoniului municipal.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile legale: Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017, Hotărârea Guvernului nr. 676 din 29 august 2017, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 14 alin. (2) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 10.12.2021, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: valerii.bogdan@pmc.md. Persoana de contact: Valerii Bogdan, șef al Direcției asistență juridică, tel: 022- 20-15-88.

Planul local anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025

Nota informativă

Proiect de decizie