The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunț privind intenția elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea de modificări în decizia Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”, Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”
Submitted for public consultation

Anunț privind intenția elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea de modificări în decizia Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”, Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”

Publication date: 13.09.2022 08:00

Stages

13.09.2022 08:00 Anunț privind intenția elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea de modificări în decizia Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”, Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”anunță începând cu data de 13.09.2022 inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/20 din 02.09.2016 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”.

Scopul proiectului este de a ajusta cuantumul tarifelor aplicate în cadrul cimitirelor municipale, în baza metodologiei unitare de formare a consumurilor și cheltuielilor justificate din punct de vedere economic.

Întreprinderea Municipală „Combinatul Servicii Funerare” activează în baza principiilor de autogestiune, iar genul principal de activitate este prestare contra cost a serviciilor funerare nu doar pentru locuitorii orașului Chișinău.

Necesar de indicat că, taxa pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și taxa pentru accesul mijloacelor de transport pe teritoriul cimitirelor municipale a fost aprobata prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/20 din 02.09.2016, pe când taxa anuala pentru întreținerea cimitirelor (120 lei) a fost aprobata încă în 2009, prin decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009. În acest context, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, indicele prețurilor de consum în perioada ianuarie 2009 – august 2022 a constituit 255,23%, prețurile medii de consum au crescut de circa 2,6 ori, iar rata inflației în aceeași perioadă a constituit 155,23%.

Totodată, în contextul creșterii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real din 2009 – 900 lei I categorie,  iar în 2022 – 3500 lei, (în baza HG 165/2010, modificata prin HG142 din 09.03.22), fapt ce constituie o creștere de 388%, majorarea prețurilor și deprecierii leului față de valutele principale.

La cele menționate se mai adaugă alte premise precum ar fi: concurența neloială în sectorul privat din sfera serviciilor funerare; extinderea cimitirului „Sf. Lazăr” și necesitatea amenajării infrastructurii (drumuri, alei, îngrădiri, platforme de salubrizare, aprovizionare cu apă, etc.); creșterea volumului anual de deșeuri și reziduri ce urmează să fie evacuate și reutilizate; uzura avansată a mijloacelor fixe, ce datează cu anii 60’-80’ și cheltuielile mari de întreținere a acestora; cheltuielile de retribuire a muncii; scumpirea carburanților, energiei electrice și altor servicii comunale (gaz, apă, canalizare), mărirea prețurilor la materia primă necesară confecționării mărfurilor funerare, dar și alte necesități primordiale impune necesitatea revizuirii și actualizării  la timp a încasărilor, în baza tarifelor aprobate, în vederea redresării situației financiare și asigurării activității de bază a întreprinderii.

Reieșind din cele expuse, în vederea asigurării și menținerii independenței financiare și solvabilității întreprinderii, precum și garantării dreptului locuitorilor orașului Chișinău la o înhumare demnă, după propriile obiceiuri, se anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea taxelor percepute în cimitirele din municipiul Chișinău”. 

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate până la data de 28.09.2022, la adresa electronică: combinatul.servicii.funerare@gmail.com, la numărul de telefon/fax: (022) 27-15-55, sau pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 11.

 Anexă:

1.     Decizia CMC Nr. 2/20 din 02.09.2016 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”; 

2.     Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”;

3.     Extrasul evoluției indicelui ratei inflației, prețurilor de consum și al prețurilor medii de consum, pe perioada 2009 – 2022, a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova.

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”anunță începând cu data de 13.09.2022 inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/20 din 02.09.2016 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”.

Scopul proiectului este de a ajusta cuantumul tarifelor aplicate în cadrul cimitirelor municipale, în baza metodologiei unitare de formare a consumurilor și cheltuielilor justificate din punct de vedere economic.

Întreprinderea Municipală „Combinatul Servicii Funerare” activează în baza principiilor de autogestiune, iar genul principal de activitate este prestare contra cost a serviciilor funerare nu doar pentru locuitorii orașului Chișinău.

Necesar de indicat că, taxa pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și taxa pentru accesul mijloacelor de transport pe teritoriul cimitirelor municipale a fost aprobata prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/20 din 02.09.2016, pe când taxa anuala pentru întreținerea cimitirelor (120 lei) a fost aprobata încă în 2009, prin decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009. În acest context, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, indicele prețurilor de consum în perioada ianuarie 2009 – august 2022 a constituit 255,23%, prețurile medii de consum au crescut de circa 2,6 ori, iar rata inflației în aceeași perioadă a constituit 155,23%.

Totodată, în contextul creșterii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real din 2009 – 900 lei I categorie,  iar în 2022 – 3500 lei, (în baza HG 165/2010, modificata prin HG142 din 09.03.22), fapt ce constituie o creștere de 388%, majorarea prețurilor și deprecierii leului față de valutele principale.

La cele menționate se mai adaugă alte premise precum ar fi: concurența neloială în sectorul privat din sfera serviciilor funerare; extinderea cimitirului „Sf. Lazăr” și necesitatea amenajării infrastructurii (drumuri, alei, îngrădiri, platforme de salubrizare, aprovizionare cu apă, etc.); creșterea volumului anual de deșeuri și reziduri ce urmează să fie evacuate și reutilizate; uzura avansată a mijloacelor fixe, ce datează cu anii 60’-80’ și cheltuielile mari de întreținere a acestora; cheltuielile de retribuire a muncii; scumpirea carburanților, energiei electrice și altor servicii comunale (gaz, apă, canalizare), mărirea prețurilor la materia primă necesară confecționării mărfurilor funerare, dar și alte necesități primordiale impune necesitatea revizuirii și actualizării  la timp a încasărilor, în baza tarifelor aprobate, în vederea redresării situației financiare și asigurării activității de bază a întreprinderii.

Reieșind din cele expuse, în vederea asigurării și menținerii independenței financiare și solvabilității întreprinderii, precum și garantării dreptului locuitorilor orașului Chișinău la o înhumare demnă, după propriile obiceiuri, se anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea taxelor percepute în cimitirele din municipiul Chișinău”. 

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate până la data de 28.09.2022, la adresa electronică: combinatul.servicii.funerare@gmail.com, la numărul de telefon/fax: (022) 27-15-55, sau pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 11.

 Anexă:

1.     Decizia CMC Nr. 2/20 din 02.09.2016 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”; 

2.     Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”;

3.     Extrasul evoluției indicelui ratei inflației, prețurilor de consum și al prețurilor medii de consum, pe perioada 2009 – 2022, a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova.