Официальная страница Муниципия Кишинэу

Direcţia administraţie publică locală

  2159

Adresa: MD-2012, Municipiul Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 83, bir. 56

Tel. 20-15-16, 20-15-03, 22- 55-29, 20-15-02,

Fax: 21-30-27

Funcţia

Nume, prenume

Nr. birou

Nr. telefon

Şef de Direcţie Moţpan Alexandra 57 022 201516
Şef adjunct Paladi Maria 57 022 20-15-03

Secţia coordonarea activităţii preturilor şi unităţilor administrative-teritoriale

Specialist principal

Ratoi Natalia

57

022 20-15-02

       

Secţia pentru organizarea şi coordonarea activităţii Consiliului municipal Chişinău

Șef secție

Levodeanschi Elvira

35

022 20-15-18

Specialist principal

Ivanov Tatiana

18

201635

Specialist principal  Muntean Galina 17 201703
Specialist principal  Cutasevici Ludmila 32 201547

Specialist principal

 

20

201518

Specialist principal   20 201553

Regulamentu Direcţiei administraţie publică locală a Primăriei municipiului Chișinău