Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială”

Дата публикации: 23.09.2022 08:00

Этапы

23.09.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială”

Direcţia generală asistență socială şi sănătate, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți" pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială.

Scopul proiectului este: diversificarea platformei de servicii sociale specializate din municipiul Chișinău, care răspund necesităților actuale a unor categorii de persoanele vulnerabile.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: lipsa, la nivelul municipiului Chișinău, a serviciilor alternative de tip familial, destinate persoanelor adulte cu dizabilități şi persoanelor în etate, care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport speciale.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: modul de organizare şi funcționare, scopul, obiectivele de activitate și finanțarea Serviciului, precum şi normele obligatorii, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a acestuia. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele cu dizabilităţi cu vârsta de peste 18 ani, precum şi persoanele ce au atins vârsta de pensionare, cu ultimul domiciliu stabilit în municipiul Chișinău, care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)    prevenită instituționalizarea adulților cu dizabilități și a persoanelor vârstnice prin plasarea acestora în familiile asistenților familiali;

2)    condiții minime de trai pentru garantarea integrității fizice şi psihice a beneficiarului;

3)    servicii de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu familial substitutiv;

4)    răspuns prompt în cazul apariției unor circumstanțe imprevizibile care impun o asemenea măsură;

5)    crearea a 17 locuri de muncă;

6)    15 beneficiari protejați.

Impactul estimat al proiectului de decizie: capacități consolidate a municipalității de  a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor prin oferirea de sprijin şi protecție pe perioada plasamentului, precum şi a oportunităților egale de a trăi în comunitate de rând cu ceilalți membri ai societății.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți" şi a Standardelor minime de calitate şi Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.10.2020, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei www.dgams.md

Приложенные документы

Direcţia generală asistență socială şi sănătate, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți" pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială.

Scopul proiectului este: diversificarea platformei de servicii sociale specializate din municipiul Chișinău, care răspund necesităților actuale a unor categorii de persoanele vulnerabile.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: lipsa, la nivelul municipiului Chișinău, a serviciilor alternative de tip familial, destinate persoanelor adulte cu dizabilități şi persoanelor în etate, care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport speciale.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: modul de organizare şi funcționare, scopul, obiectivele de activitate și finanțarea Serviciului, precum şi normele obligatorii, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a acestuia. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele cu dizabilităţi cu vârsta de peste 18 ani, precum şi persoanele ce au atins vârsta de pensionare, cu ultimul domiciliu stabilit în municipiul Chișinău, care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)    prevenită instituționalizarea adulților cu dizabilități și a persoanelor vârstnice prin plasarea acestora în familiile asistenților familiali;

2)    condiții minime de trai pentru garantarea integrității fizice şi psihice a beneficiarului;

3)    servicii de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu familial substitutiv;

4)    răspuns prompt în cazul apariției unor circumstanțe imprevizibile care impun o asemenea măsură;

5)    crearea a 17 locuri de muncă;

6)    15 beneficiari protejați.

Impactul estimat al proiectului de decizie: capacități consolidate a municipalității de  a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor prin oferirea de sprijin şi protecție pe perioada plasamentului, precum şi a oportunităților egale de a trăi în comunitate de rând cu ceilalți membri ai societății.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți" şi a Standardelor minime de calitate şi Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.10.2020, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei www.dgams.md