Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Strategia de dezvolatre a turismului pentru perioada 2022-2026 „Chișinău – capitală turistică”

   954

Aprobată prin decizia nr. 9/13 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului pentru perioada 2022-2026 „Chișinău - capitală turistică”