Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Până la începutul sezonului de încălzire, municipalitatea va achita datoria faţă de SA „Termocom”

   1993

În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău privind aprobarea tarifului de 456 lei pentru gicacalorie la consumul de energie termică livrată populaţiei pentru sezonul de încălzire 2007 – 2008, municipalitatea a achitat deja SA „Termocom” suma de 40 mln. lei. Potrivit acestui tarif, Primăria mai are o restanţă de 146 mln. lei. În situaţia în care instanţa de judecată va da câştig de cauză furnizorului de agent termic, care solicită achitarea diferenţei după tariful de 540 lei pentru gicacalorie, această restanţă ar putea fi mult mai mare. 
După cum s-a menţionat astăzi în cadrul şedinţei operative de la primărie, suma restantă va fi achitată până la începerea sezonului de încălzire 2008 – 2009. Ideea a fost susţinută şi de primarul general Dorin Chirtoacă, care a menţionat că autorităţile locale trebuie să achite datoria pentru consumul de energie termică, pentru ca Societatea „Termocom” să nu aibă motive ca să nu livreze căldura în termenii stabiliţi. 
În acelaşi timp, funcţionarii responsabili au accentuat că un expert internaţional, delegat de Banca Mondială va examina situaţia financiară a SA „Termocom”. La moment au demarat deja acţiunile de pregătire a fondului locativ către sezonul rece. 
Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău