Începe cea de-a II-a etapă a reviziei tehnice 2007 a autovehiculelorce transportă călători pe rutele municipale de microbuz

   2307

Primarul general Dorin Chirtoacă a dispus organizarea şi desfăşurarea, în perioada 23 octombrie - 2 noiembrie 2007, a celea de-a II-a etape a reviziei tehnice 2007 a autovehiculelor ce transportă călători pe rutele municipale de microbuz.

Modul de verificare a stării tehnice a microbuzelor şi autobuzelor, aspectul estetic interior şi exterior, cât şi echiparea acestora se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Regulilor de testare a autovehiculelor şi remorcilor acestora şi Instrucţiunilor de revizie tehnică. Totodată, revizia tehnică se va efectua de către staţiile de testare din municipiul Chişinău, autorizate de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.

Potrivit unei dispoziţii a primarului general, administratorii rutelor de microbuz vor asigura pregătirea materialului rulant către susţinerea reviziei tehnice în termenele stabilite, vor organiza prezentarea microbuzelor şi autobuzelor la staţiile de testare, conform graficelor coordonate cu autorităţile publice municipale şi îşi vor asuma responsabilitatea asupra corectitudinii efectuării reviziei tehnice şi veridicităţii datelor introduse în actele referitoare la rezultatele reviziei tehnice.

În acelaşi timp, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie va întocmi registrele de evidenţă a susţinerii reviziei tehnice a autovehiculelor autorizate pentru transportarea călătorilor pe rutele municipale de microbuz şi va organiza controlul asupra desfăşurării reviziei tehnice.

În context, Dorin Chirtoacă a dispus ca Direcţia generală transport public să anuleze autorizaţiile pentru transportul de călători şi să scoată din exploatare unităţile de transport ce nu au susţinut revizia tehnică în termenul stabilit de legislaţia în vigoare, dar şi autorizaţiile eliberate agenţilor transportatori care nu dispun de vehicule. Totodată, în cazul în care, după efectuarea reviziei tehnice, vor fi depistate microbuze şi autobuze ce nu corespund normelor tehnice şi cerinţelor stabilite, acestea vor fi scoase din exploatare cu anularea autorizaţiilor respective.

Prima etapă  a reviziei tehnice 2007 a microbuzelor de pe rutele municipale  a avut loc între 18-27 aprilie curent.

          Direcţia Relaţii Publice a                                 22.10.2007

          Primăriei mun. Chişinău