Pagina oficială a Municipiului Chișinău

30 iunie - termenul limită de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, pentru perioada fiscală 2023

   5709

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale (DCITL) anunță că termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, conform art. 282 Cod Fiscal, este 30 iunie 2023.

Totodată, având atribuțiile de administrare fiscală conform prevederilor legislației, DCITL a expediat deja în adresa cetățenilor, prin intermediul serviciilor poștale, avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare, conform art. 286 din Codul Fiscal.

Astfel, deținătorii semnăturii electronice și/sau mobile pot accesa portalul https://sfs.md/ro/servicii/persoane_fizice și selecta opțiunea vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, respectiv își pot genera de sine stătător avizul de plată, vizualiza suma impozitului și imprima avizul pe suport de hârtie.

De asemenea, DCITL informează că, în contextul modificărilor la Codul fiscal, începând cu anul 2021 a fost abrogat alin. (2) al art. 282 și nu se mai aplică reducerea de 15 % pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat.

Onorarea obligației fiscale se face cu avizul de plată direct la oficiile poștale, oficiile bancare sau on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice http://mpay.gov.md la selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)”.

Scutirea la impozitul pe bunurile imobiliare se acordă persoanelor de vârstă pensionară, în temeiul art. 283 din Codul fiscal, iar conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 23/2 din 27 decembrie 2022, scutirea a fost stabilită în mărime de 500 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării a imobilului – domiciliu.

E de menționat că, pentru siguranța și protecția datelor cu caracter personal, avizele de plată pot fi eliberate la sediul DCITL la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.