Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

   981

Docuemnt aprobat prin decizia nr. 7/9 din 27 iulie 2021 „Cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău"  

Partea 1

Partea 2

Partea 3