The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Direcţia generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei”
Submitted for public consultation

Direcţia generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei”

Publication date: 27.10.2022 08:00

Stages

27.10.2022 08:00 Direcţia generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei”

Direcţia generală asistență medicală şi socială, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR" pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei.

Scopul proiectului este: diversificarea platformei de servicii sociale specializate din municipiul Chișinău, care răspund necesităților actuale a persoanelor cu dizabilităţi, în mod special a celor cu tulburări din spectrul autismului.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: lipsa, la nivelul municipiului Chișinău a serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilități, precum şi necesitatea implementării Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău şi A.O. „SOS Autism", aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/12 din 23.06.2022 şi a contractului de grant obținut în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai bune", finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu A.O. Keystone Moldova și A.O. Institutum Virtutes Civilis.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: stabilirea modului de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele şi finanţarea Centrului. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: sunt atât persoanele cu dizabilităţi și tulburări din spectrul autismului cu vârsta de peste 18 ani din municipiul Chișinău, cât şi familiile acestora.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)    servicii de calitate prestate, în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarului;

2)    prevenită instituționalizării prin menținerea persoanelor cu dizabilități în mediul familial și comunitar;

3)    sensibilizată opinia publică referitor la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acest grup de persoane la nivel de comunitate;

4)    supravegheată starea de sănătate, îngrijirea și suportul beneficiarilor;

5)    dezvoltate abilitățile de autoservire, de autonomie și a climatului favorabil pentru dezvoltarea personalității beneficiarilor;

6)    asigurată socializarea beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și familia.

7)    crearea a 10 locuri de muncă;

8)    25 beneficiari asistaţi.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și tulburării de spectrul autismului.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 569/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi" şi a Standardelor minime de calitate, Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.11.2020, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei www.dgams.md

Attached documents

Direcţia generală asistență medicală şi socială, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR" pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei.

Scopul proiectului este: diversificarea platformei de servicii sociale specializate din municipiul Chișinău, care răspund necesităților actuale a persoanelor cu dizabilităţi, în mod special a celor cu tulburări din spectrul autismului.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: lipsa, la nivelul municipiului Chișinău a serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilități, precum şi necesitatea implementării Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău şi A.O. „SOS Autism", aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/12 din 23.06.2022 şi a contractului de grant obținut în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai bune", finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu A.O. Keystone Moldova și A.O. Institutum Virtutes Civilis.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: stabilirea modului de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele şi finanţarea Centrului. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: sunt atât persoanele cu dizabilităţi și tulburări din spectrul autismului cu vârsta de peste 18 ani din municipiul Chișinău, cât şi familiile acestora.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)    servicii de calitate prestate, în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarului;

2)    prevenită instituționalizării prin menținerea persoanelor cu dizabilități în mediul familial și comunitar;

3)    sensibilizată opinia publică referitor la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acest grup de persoane la nivel de comunitate;

4)    supravegheată starea de sănătate, îngrijirea și suportul beneficiarilor;

5)    dezvoltate abilitățile de autoservire, de autonomie și a climatului favorabil pentru dezvoltarea personalității beneficiarilor;

6)    asigurată socializarea beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și familia.

7)    crearea a 10 locuri de muncă;

8)    25 beneficiari asistaţi.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și tulburării de spectrul autismului.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 569/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi" şi a Standardelor minime de calitate, Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.11.2020, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei www.dgams.md