Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Сертификаты городского планирования

Сертификаты городского планирования

Сбросить
15006 результаты
№ заявка ДАТА заявка № Цертиф. ДАТА Регистр. Цертиф. ДАТА Выпуск. Цертиф. Назначения Срок действия Сектор Адрес
CI-00984 31.01.2024 CI-0000858 06.02.2024 13.02.2024 Informativ 6 Ciocana Chișinău Varnița 16/1, 0100302048
CI-00988 31.01.2024 CI-0000867 12.02.2024 13.02.2024 Informativ 6 Botanica Chișinău str. Călușari 16, 01001081091
CI-00986 31.01.2024 CI-0000860 12.02.2024 13.02.2024 Informativ 6 Ciocana Chișinău str. Uzinelor 0100302945
CI-00989 31.01.2024 CI-0000861 12.02.2024 14.02.2024 Informativ 6 Ciocana Chișinău str. Uzinelor 0100302965
CI-00987 31.01.2024 CI-0000857 12.02.2024 13.02.2024 Informativ 6 Ciocana Chișinău str. Uzinelor 0100302946
CU-04831 31.01.2024 CU-0002738 19.02.2024 30.11.-0001 Restaurarea și consolidarea parțială a clădirii (lit. 01), cu construirea unei anexe, renovarea acoperișului și amenajarea terenului aferent 12 Buiucani Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, 0100519180
CU-04818 31.01.2024 CU-0002734 19.02.2024 20.02.2024 Construirea unei anexe (ascensor) la construcția lit. 01 12 Buiucani Chișinău str. Alba-Iulia 81/3, 0100510018
CU-04827 31.01.2024 CU-0002786 19.02.2024 22.02.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kv pentru alimentarea cu energie electrică a 1/3 cote-părți din construcția lit. 01 24 Botanica Chișinău str. Butucului 0100110003
CU-04824 31.01.2024 CU-0002818 22.02.2024 30.11.-0001 Branșarea/racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajer-fecaloidă) a 1/2 cotă-parte din casa de locuit individuală lit. 01 24 Buiucani Chișinău str. Dumitru Caraciobanu 17, 0100508221
CI-00980 30.01.2024 CI-0000852 05.02.2024 07.02.2024 Informativ (prevederile documentelor de urbanism) 6 Centru Chișinău str. Gheorghe Asachi 27 V, 0100213164
CI-00983 30.01.2024 CI-0000854 05.02.2024 06.02.2024 Informativ Rîşcani Chișinău str. Primar Gherman Pântea 110, 0100425014
C292617 30.01.2024 CI-0000866 07.02.2024 07.02.2024 Informativ 6 Buiucani Chișinău str. Sfatul Ţării 18, 0100520143
CI-00982 30.01.2024 CI-0000864 12.02.2024 12.02.2024 Informativ (posibilitatea formării bunului imobil prin divizare) 6 Ciocana Chișinău str-la Colonița 1, 0100310212
CI-00979 30.01.2024 CI-0000863 12.02.2024 15.02.2024 Informativ (posibilitatea fromării bunului imobil prin divizare) 6 Ciocana Chișinău str. Butuceni 26, 0100305282
CI-00981 30.01.2024 CI-0000894 19.02.2024 22.02.2024 Informativ (în scopul formării bunurilor imobile) 6 Ciocana Chișinău str. Bulboaca 8, 0100305222
CI-00978 30.01.2024 CI-0000865 19.02.2024 20.02.2024 Informativ (combinare și comasare) 6 Botanica Chișinău str. Pășunilor 10, 01001201112
CI-00977 30.01.2024 CI-0000885 19.02.2024 22.02.2024 Informativ 6 Rîşcani Chișinău str. Doina 84 A, 0100409207
CU-04808 30.01.2024 CU-0002723 19.02.2024 21.02.2024 Construirea unei platforme închise pentru instalarea containerelor centrslei generatoare de oxigen cu absorbție variabilă (PSA) 12 Centru Chișinău str, Gheorghe Cașu 37 A, 0100213661
CU-04809 30.01.2024 CU-0002722 19.02.2024 21.02.2024 Resistematizarea încăperilor lit. 02.371 și renovarea /modificarea fațadei în vederea amenajării unei unități comerciale la parterul blocului de locuințe. 12 Ciocana Chișinău bd. Mircea cel Bătrân 39, 0100313240
CU-04830 30.01.2024 CU-0002763 20.02.2024 21.02.2024 Reconstruirea imobilului lit. 01, în limitele planimetrice/volumetrice existente, în vederea amplasării unei farmacii. 12 Centru Chișinău str. Miorița 3, bl. 5, 0100212001