Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

DEZBATERI PUBLICE: Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău

Дата публикации: 05.05.2017 08:00

Этапы

05.05.2017 08:00 DEZBATERI PUBLICE: Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău

Primăria municipiului Chişinău anunţă despre desfăşurarea dezbaterilor publice asupra proiectului „Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău". Autorul proiectului este întreprinderea municipală «Spatii Verzi», co-autorii - consilierii municipali - Dinari Cojocaru (fracțiunea PSRM), Vasili Chirtoca (fracțiunea PCRM și celor fără partid), Ruslan Codreanu (fracțiunea PPE), activistul civic, Vitalie Voznoi (inițiativa civică "Orașul Meu Drag").

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 13 mai 2017, ora 12.00, în incinta Sălii de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

La dezbateri sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Beneficiari ai proiectului sunt locuitorii capitalei, care frecventează spațiile verzi, iar necesitatea organizării dezbaterilor publice asupra proiectului este de a face ordine în domeniului gestionării spațiilor verzi, atît în oraşul Chişinău, cît şi în suburbiile acestuia.

Argumentarea necesității a proiectului

Scopul proiectului este de a reglementa activităţile de gestionare şi protecţie a spaţiilor verzi, care au fost transmise spre gestionare întreprinderii municipale «Spaţii Verzi», de a diminua procesul tăierilor de arbori neautorizate, de a proteja mediul ambiant și a îmbunătăți calitatea aerului în capitală, prin majorarea calitatății și cantității spațiilor verzi din Chișinău, încurajând, în acelaşi timp, cetățenii să utilizeze corect și să aibă grijă de spațiile verzi municipale.

Adoptarea Regulamentului prevede crearea unui cadru normativ pentru organizarea, amenajarea și gestionarea spațiilor verzi pe teritoriul municipiului Chișinău. Prevederile proiectului se referă la modul de amenajare și întreținere a acestora, utilizarea de tehnologii noi în cooperare cu populaţia, cu sectorul neguvernamental şi mass-media, drepturile și obligațiile gestiоnarului de spații verzi, acțiunile întreprinderii în cazul efectuării lucrărilor de construcție, precum și prevederi privind modul de conlucrare cu agenții economici, organizaţiile obşteşti cu întreprinderea municipală «Spaţii Verzi».

Scopul dezbaterii publice

Rezultatele preconizate în urma proiectului supus consultării publice sînt: aducerea la cunoștința locuitorilor municipiului Chișinău a prevederilor proiectului de decizie și de a recepționa opinia acestora prin formularea de recomandăr.

Scopul dezbaterii publice a proiectului de regulament este de a identifica opiniile, sugestiile și amendamentele din partea societății civile, colectarea recomandărilor și sistematizarea lor de către autorii proiectului pentru viitoarea prezentare a proiectului modificat al Regulamentului la ședința Consiliului municipal Chișinău.

Baza juridică

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.51 din Codul funciar al Republicii Moldova nr.828 din 25.12.1991, art.20 și art.35 din Legea nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, pct.21 și pct.22 din partea III din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara  fondului forestier, art.3 și art.40 din  Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, art.75, art. 14 alin.(1), (2) lit.f-1 și lit.z-1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

Colectarea propunerilor

Recomandările și propunerele asupra proiectului Regulamentului privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău pot fi recepționate la adresa de e-mail regulamentspatiiverzi@gmail.com, până pe data de 03 mai 2017, ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea recomandărilor și propunerilor, precum și pentru înregistrarea persoanelor interesate este D-na Olga Antonova, asistent principal autorilor proiectului. Telefon de contact: 076 718 687.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant. 

Accesul la informație

Proiectul Regulamentului privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău, nota informativă, precum și toate anexele și materiale conexe pot fi accesate pe pagina web a Primăriei Chișinău, la secțiunea Consiliul / Proiecte de decizii sau poate fi solicitat în format electronic la adresa de e-mail regulamentspatiiverzi@gmail.com.

Regulamentulul dezbaterilor publice 13 mai 2017

1.      Intervale de timp

1.1.   Durata totală a discuțiilor publice - 2 ore;

1.2.   Deschiderea, prezentarea participanților - 5 minute;

1.3.   Prezentarea proiectului - 30 de minute;

1.4.   Întrebări - 15 minute;

1.5.   Discuții, propuneri - 1 oră;

1.6.   Limitarea timpului pentru discursuri - maxim 5 minute pentru fiecare participant;

1.7.   Rezumat - 10 minute.

2.      Dispoziții generale

2.1.   Intrarea și participarea la dezbaterea publică este liberă pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru mass-media;

2.2.   Participanții la discuțiile publice care sunt înscriși pentru luări de cuvânt, urmează să-și expună punctul de vedere exclusiv pe proiectul ordinii de zi;

2.3.   În cadrul întâlnirii se întocmește un proces-verbal în care vor fi încluse toate sugestiile făcute în timpul dezbaterii publice;

2.4.   Procesul-verbal al dezbaterilor publice va fi plăsat pe site-ul Primăriei nu mai târziu de data de 16 mai 2017;

2.5.   Rezultatele consultărilor asupra propunerilor făcute vor fi plasate pe site-ul Primăriei nu mai târziu de data de 18 mai 2017.

Materiale dezbateri 

ANUNȚ DEZBATERI RUS 

Табель поправок  

 

 

Primăria municipiului Chişinău anunţă despre desfăşurarea dezbaterilor publice asupra proiectului „Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău". Autorul proiectului este întreprinderea municipală «Spatii Verzi», co-autorii - consilierii municipali - Dinari Cojocaru (fracțiunea PSRM), Vasili Chirtoca (fracțiunea PCRM și celor fără partid), Ruslan Codreanu (fracțiunea PPE), activistul civic, Vitalie Voznoi (inițiativa civică "Orașul Meu Drag").

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 13 mai 2017, ora 12.00, în incinta Sălii de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

La dezbateri sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Beneficiari ai proiectului sunt locuitorii capitalei, care frecventează spațiile verzi, iar necesitatea organizării dezbaterilor publice asupra proiectului este de a face ordine în domeniului gestionării spațiilor verzi, atît în oraşul Chişinău, cît şi în suburbiile acestuia.

Argumentarea necesității a proiectului

Scopul proiectului este de a reglementa activităţile de gestionare şi protecţie a spaţiilor verzi, care au fost transmise spre gestionare întreprinderii municipale «Spaţii Verzi», de a diminua procesul tăierilor de arbori neautorizate, de a proteja mediul ambiant și a îmbunătăți calitatea aerului în capitală, prin majorarea calitatății și cantității spațiilor verzi din Chișinău, încurajând, în acelaşi timp, cetățenii să utilizeze corect și să aibă grijă de spațiile verzi municipale.

Adoptarea Regulamentului prevede crearea unui cadru normativ pentru organizarea, amenajarea și gestionarea spațiilor verzi pe teritoriul municipiului Chișinău. Prevederile proiectului se referă la modul de amenajare și întreținere a acestora, utilizarea de tehnologii noi în cooperare cu populaţia, cu sectorul neguvernamental şi mass-media, drepturile și obligațiile gestiоnarului de spații verzi, acțiunile întreprinderii în cazul efectuării lucrărilor de construcție, precum și prevederi privind modul de conlucrare cu agenții economici, organizaţiile obşteşti cu întreprinderea municipală «Spaţii Verzi».

Scopul dezbaterii publice

Rezultatele preconizate în urma proiectului supus consultării publice sînt: aducerea la cunoștința locuitorilor municipiului Chișinău a prevederilor proiectului de decizie și de a recepționa opinia acestora prin formularea de recomandăr.

Scopul dezbaterii publice a proiectului de regulament este de a identifica opiniile, sugestiile și amendamentele din partea societății civile, colectarea recomandărilor și sistematizarea lor de către autorii proiectului pentru viitoarea prezentare a proiectului modificat al Regulamentului la ședința Consiliului municipal Chișinău.

Baza juridică

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.51 din Codul funciar al Republicii Moldova nr.828 din 25.12.1991, art.20 și art.35 din Legea nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, pct.21 și pct.22 din partea III din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara  fondului forestier, art.3 și art.40 din  Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, art.75, art. 14 alin.(1), (2) lit.f-1 și lit.z-1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

Colectarea propunerilor

Recomandările și propunerele asupra proiectului Regulamentului privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău pot fi recepționate la adresa de e-mail regulamentspatiiverzi@gmail.com, până pe data de 03 mai 2017, ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea recomandărilor și propunerilor, precum și pentru înregistrarea persoanelor interesate este D-na Olga Antonova, asistent principal autorilor proiectului. Telefon de contact: 076 718 687.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant. 

Accesul la informație

Proiectul Regulamentului privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău, nota informativă, precum și toate anexele și materiale conexe pot fi accesate pe pagina web a Primăriei Chișinău, la secțiunea Consiliul / Proiecte de decizii sau poate fi solicitat în format electronic la adresa de e-mail regulamentspatiiverzi@gmail.com.

Regulamentulul dezbaterilor publice 13 mai 2017

1.      Intervale de timp

1.1.   Durata totală a discuțiilor publice - 2 ore;

1.2.   Deschiderea, prezentarea participanților - 5 minute;

1.3.   Prezentarea proiectului - 30 de minute;

1.4.   Întrebări - 15 minute;

1.5.   Discuții, propuneri - 1 oră;

1.6.   Limitarea timpului pentru discursuri - maxim 5 minute pentru fiecare participant;

1.7.   Rezumat - 10 minute.

2.      Dispoziții generale

2.1.   Intrarea și participarea la dezbaterea publică este liberă pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru mass-media;

2.2.   Participanții la discuțiile publice care sunt înscriși pentru luări de cuvânt, urmează să-și expună punctul de vedere exclusiv pe proiectul ordinii de zi;

2.3.   În cadrul întâlnirii se întocmește un proces-verbal în care vor fi încluse toate sugestiile făcute în timpul dezbaterii publice;

2.4.   Procesul-verbal al dezbaterilor publice va fi plăsat pe site-ul Primăriei nu mai târziu de data de 16 mai 2017;

2.5.   Rezultatele consultărilor asupra propunerilor făcute vor fi plasate pe site-ul Primăriei nu mai târziu de data de 18 mai 2017.

Materiale dezbateri 

ANUNȚ DEZBATERI RUS 

Табель поправок