Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul

Дата публикации: 29.06.2022 08:00

Этапы

29.06.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează începând cu data 29 iunie 2022 consultarea publică a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul.

Scopul elaborării planului urbanistic zonal este concretizarea și detalierea zonării funcționale a teritoriului, ținând cont de situația existentă și necesitatea dezvoltării urbanistice de perspectivă a orașului (replanificarea terenurilor privind optimizarea utilizării teritoriului pentru amplasarea cartierelor multifuncționalecu asigurarea infrastructurii de transport și celei sociale).

Necesitatea elaborării proiectului constă în valorificarea urbanistică a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Chişinău, proprietatea publică a statului și proprietate privată. 

Prevederile de bază ale proiectului: Planul urbanistic zonal se întocmește în baza planului urbanistic general, pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul predestinat funcţionării şi dezvoltării mun. Chișinău (zonificarea teritoriului; regulamentul local de urbanism; schema de transport; schema alimentare cu enegrie electrică; schema alimentare a rețelelor de apeduct, etc.).

Proiectul este elaborat în conformitate cu cadrul legal: în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Republicii Moldova nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. s) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 15 alin. (1) punct 1) lit. c) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu”, etc.

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Definitivarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul.

Recomandările şi propunerile pe marginea Planului urbanistic zonal pot fi expediate până pe data de 19 iulie 2022, dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: v.butnaru@dgaurf.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ ALBIȘOARA).

Se anexează: 

- Nota informativă 

- Volumul I 

- Volumul II, part. 1

- Volumul II, part. 2

- Volumul III, part. 1

- Volumul III, part. 2

- Volumul IV

- Volumul V

- Volumul VI

 

 

 

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează începând cu data 29 iunie 2022 consultarea publică a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul.

Scopul elaborării planului urbanistic zonal este concretizarea și detalierea zonării funcționale a teritoriului, ținând cont de situația existentă și necesitatea dezvoltării urbanistice de perspectivă a orașului (replanificarea terenurilor privind optimizarea utilizării teritoriului pentru amplasarea cartierelor multifuncționalecu asigurarea infrastructurii de transport și celei sociale).

Necesitatea elaborării proiectului constă în valorificarea urbanistică a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Chişinău, proprietatea publică a statului și proprietate privată. 

Prevederile de bază ale proiectului: Planul urbanistic zonal se întocmește în baza planului urbanistic general, pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul predestinat funcţionării şi dezvoltării mun. Chișinău (zonificarea teritoriului; regulamentul local de urbanism; schema de transport; schema alimentare cu enegrie electrică; schema alimentare a rețelelor de apeduct, etc.).

Proiectul este elaborat în conformitate cu cadrul legal: în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Republicii Moldova nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. s) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 15 alin. (1) punct 1) lit. c) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu”, etc.

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Definitivarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul.

Recomandările şi propunerile pe marginea Planului urbanistic zonal pot fi expediate până pe data de 19 iulie 2022, dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: v.butnaru@dgaurf.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ ALBIȘOARA).

Se anexează: 

- Nota informativă 

- Volumul I 

- Volumul II, part. 1

- Volumul II, part. 2

- Volumul III, part. 1

- Volumul III, part. 2

- Volumul IV

- Volumul V

- Volumul VI