Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”

Дата публикации: 08.10.2020 08:00

Этапы

08.10.2020 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”

Primăria Municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 08 octombrie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”.

Scopul proiectului - consolidarea relațiilor de conlucrare între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local, prin promovarea culturii și dezvoltarea armonioasă a relațiilor interetnice, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie - implementarea prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, a Hotărârii Guvernului nr. 1464/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, de a spori comunicarea între autorităţile publice locale şi persoanele, aparţinând minorităţilor naţionale, de a promova spiritul toleranţei şi nediscriminării. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1) Dezvoltarea armonioasă a societății prin integrarea minorităților naționale în viața cotidiană a municipalității. 

2) Susținerea asociațiilor obștești etnoculturale cu statut local în scopul promovării istoriei, culturii naționale, obiceiurilor și tradițiilor etniilor conlocuitoare. 

3) Susținerea participării persoanelor care aparțin minorităților naționale la viața publică a municipiului Chișinău. Dezvoltarea dialogului intercultural, consolidarea relaţiilor de prietenie între reprezentanţii diferitor etnii, care locuiesc pe teritoriul municipiului Chișinău, în contextul integrării europene a Republicii Moldova.  

Beneficiarii proiectului de decizie – autoritățile administrației publice Chișinău și  etniile conlocuitoare. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)  Consolidarea relațiilor de conlucrare între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local, prin promovarea culturii și dezvoltarea armonioasă a relațiilor interetnice. 

2) Asigurarea condițiilor necesare păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare, consolidarea relațiilor de conlucrare și stabilirea unui dialog eficient și constant între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Legea nr. 382/2001 „Cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor”. 

2. Legea nr. 837/1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”. 

3. Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1395-11 din 30.03.2000 „Privind desfăşurarea festivalurilor etnofolclorice”. 

4. Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

5. Legea nr. 136/2016Privind statutul municipiului Chişinău”. 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1464/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. 

7. Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte: 

Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale (ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 1001 din 22 octombrie 1996).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la data de 28 octombrie 2020, dnei Dina Sorochin, pe adresa electronică: dina.sorochin@pmc.md, la numărul de telefon: 022-20-15-21 sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Secția social-umanitară și relații interetnice, bir. 9 (etajul 1).

Fișiere anexate:

- Decizie

- Notă informativă

- Regulament

- Anexă la Regulament

- Tabel de divergențe model

 

Primăria Municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 08 octombrie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”.

Scopul proiectului - consolidarea relațiilor de conlucrare între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local, prin promovarea culturii și dezvoltarea armonioasă a relațiilor interetnice, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie - implementarea prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, a Hotărârii Guvernului nr. 1464/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, de a spori comunicarea între autorităţile publice locale şi persoanele, aparţinând minorităţilor naţionale, de a promova spiritul toleranţei şi nediscriminării. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1) Dezvoltarea armonioasă a societății prin integrarea minorităților naționale în viața cotidiană a municipalității. 

2) Susținerea asociațiilor obștești etnoculturale cu statut local în scopul promovării istoriei, culturii naționale, obiceiurilor și tradițiilor etniilor conlocuitoare. 

3) Susținerea participării persoanelor care aparțin minorităților naționale la viața publică a municipiului Chișinău. Dezvoltarea dialogului intercultural, consolidarea relaţiilor de prietenie între reprezentanţii diferitor etnii, care locuiesc pe teritoriul municipiului Chișinău, în contextul integrării europene a Republicii Moldova.  

Beneficiarii proiectului de decizie – autoritățile administrației publice Chișinău și  etniile conlocuitoare. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)  Consolidarea relațiilor de conlucrare între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local, prin promovarea culturii și dezvoltarea armonioasă a relațiilor interetnice. 

2) Asigurarea condițiilor necesare păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice a etniilor conlocuitoare, consolidarea relațiilor de conlucrare și stabilirea unui dialog eficient și constant între administrația publică locală și asociațiile obștești etnoculturale cu statut local. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Legea nr. 382/2001 „Cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor”. 

2. Legea nr. 837/1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”. 

3. Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1395-11 din 30.03.2000 „Privind desfăşurarea festivalurilor etnofolclorice”. 

4. Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”. 

5. Legea nr. 136/2016Privind statutul municipiului Chişinău”. 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1464/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. 

7. Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte: 

Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale (ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 1001 din 22 octombrie 1996).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la data de 28 octombrie 2020, dnei Dina Sorochin, pe adresa electronică: dina.sorochin@pmc.md, la numărul de telefon: 022-20-15-21 sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Secția social-umanitară și relații interetnice, bir. 9 (etajul 1).

Fișiere anexate:

- Decizie

- Notă informativă

- Regulament

- Anexă la Regulament

- Tabel de divergențe model