Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău”.
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind organizarea consultărilor asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău”.

Дата публикации: 26.05.2022 08:00

Этапы

26.05.2022 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău”.

Direcția generală economie, comerț și turism vă informează că, la data de13.06.2022, ora 1700, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala nr.13) vor avea loc dezbateri publice asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău”.

Inițiativa este conformă art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art. 9 din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Scopul elaborării proiectului derivă din intenția administrației publice  a municipiului Chișinău de a respecta prevederile Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, stabilirii mecanismului de implementare a legii respective pentru unităţile administrativ-teritoriale ale municipiul Chişinău, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal, sporirea veniturilor la bugetul municipal.

La dezbateri sunt invitate persoanele interesate, reprezentanții instituțiilor publice, reprezentanții societății civile și mediului de afaceri.

Recomandările și propunerile cu privire la proiectul de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate până la data de 09.06.2022 pe adresa dgect@cmc.md sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. Persoana de contact Roman VITIUC – șef al Direcției generale economie, comerț și turism, numărul de contact: 022226338.

Se anexează:

- Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea prin  licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău

- Nota informativă

- Tabel de divergențe prezentat la data de 22.06.2022

 

 

 

Direcția generală economie, comerț și turism vă informează că, la data de13.06.2022, ora 1700, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala nr.13) vor avea loc dezbateri publice asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău”.

Inițiativa este conformă art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art. 9 din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Scopul elaborării proiectului derivă din intenția administrației publice  a municipiului Chișinău de a respecta prevederile Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, stabilirii mecanismului de implementare a legii respective pentru unităţile administrativ-teritoriale ale municipiul Chişinău, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal, sporirea veniturilor la bugetul municipal.

La dezbateri sunt invitate persoanele interesate, reprezentanții instituțiilor publice, reprezentanții societății civile și mediului de afaceri.

Recomandările și propunerile cu privire la proiectul de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate până la data de 09.06.2022 pe adresa dgect@cmc.md sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. Persoana de contact Roman VITIUC – șef al Direcției generale economie, comerț și turism, numărul de contact: 022226338.

Se anexează:

- Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea prin  licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a municipiului Chişinău

- Nota informativă

- Tabel de divergențe prezentat la data de 22.06.2022