Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”

Дата публикации: 24.06.2022 08:00

Этапы

24.06.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”

Direcția generală economie, comerț și turism organizează începând cu data de 24 iunie 2022 consultări publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.

Tinerii și migranţii reprezintă un segment important al populației țării și în special al municipiului Chișinău, care contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică atât a municipiului, cât și a țării în întregime.

În condițiile crizei mondiale, războiului din Ucraina și a situației socio-economice din țară, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente suplimentare de suport a mediului de afaceri, orientate spre investiții eficiente în producerea mărfurilor și serviciilor municipale ceea ce va stimula spiritul de afacere în rândurile tineretului și va crea locuri de muncă în economia municipală.

Circa 27% din populația țării sunt tineri cu vârsta 14-40 ani, dar această cifră este în constantă scădere, pe motiv că tinerii emigrează, din lipsa de oportunități la ei acasă, aceștia fiind în căutare de noi perspective sau/ori locuri de muncă peste hotarele țării.

Totodată, migranții au un rol extrem de important în evoluția economică a Republicii Moldova, veniturile remise de aceștia finanțând, în special consumul, dar și investițiile în afaceri productive, în imobil și în capital uman. Veniturile remise de migranți au fost și sunt esențiale în reducerea sărăciei în Republica Moldova, în educarea unei culturi financiare mai avansate, în dezvoltarea sectorului bancar și în finanțarea consumului care a alimentat motoarele economiei moldovenești.

Cu toate că în Republica Moldova există mai multe programe de suport pentru întreprinzătorii tineri sau migranți (implementate prin ODIMM sau AIPA), majoritatea acestora sunt focusate pe crearea și finanțarea afacerilor din zonele rurale sau din alte regiuni ale țării, municipiul Chișinău fiind defavorizat în acest sens.

Astfel, crearea unui fond pentru finanțarea și stimularea afacerilor create de tineri și migranți în municipiul Chișinău va contribui la atragerea remitențelor în economia capitalei și motivarea tinerilor de a se implica activ în dezvoltarea socio-economică a municipiului în întregime.

Luând în considerație cele expuse, Primăria municipiului Chișinău a elaborat proiectul Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.

Scopul acestui Program constă în stimularea antreprenorialului în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă, ceea ce va contribui la:

• stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău;

• facilitarea accesului tinerilor și lucrătorilor migranţi, care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, prin acordarea unui suport financiar nerambursabil;

• facilitarea participării tinerilor refugiați din Ucraina în dezvoltarea afacerilor mixte cu tinerii rezidenți din municipiul Chișinău;

• suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare, prin compensarea valorii dobânzii achitate;

• crearea condițiilor favorabile pentru direcționarea remitențelor obținute de la migranți către sectoarele economiei municipiului Chișinău;

• facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how;

• creșterea numărului locurilor de muncă și întreprinderilor active în municipiul Chișinău;

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14 iulie 2022, pe adresa dlui Andrei Timuș și/sau dnei Olesea Berjan pe adresa electronică: deadd.dgect@cmc.md, la numărul de telefon (022) 22-73-88 și/sau (022) 22-33-16, sau pe adresa. Mun. Chișinău, str. Columna 106.

Se anexează:

Decizia
Nota informativă

- Programul pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.

Direcția generală economie, comerț și turism organizează începând cu data de 24 iunie 2022 consultări publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.

Tinerii și migranţii reprezintă un segment important al populației țării și în special al municipiului Chișinău, care contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică atât a municipiului, cât și a țării în întregime.

În condițiile crizei mondiale, războiului din Ucraina și a situației socio-economice din țară, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente suplimentare de suport a mediului de afaceri, orientate spre investiții eficiente în producerea mărfurilor și serviciilor municipale ceea ce va stimula spiritul de afacere în rândurile tineretului și va crea locuri de muncă în economia municipală.

Circa 27% din populația țării sunt tineri cu vârsta 14-40 ani, dar această cifră este în constantă scădere, pe motiv că tinerii emigrează, din lipsa de oportunități la ei acasă, aceștia fiind în căutare de noi perspective sau/ori locuri de muncă peste hotarele țării.

Totodată, migranții au un rol extrem de important în evoluția economică a Republicii Moldova, veniturile remise de aceștia finanțând, în special consumul, dar și investițiile în afaceri productive, în imobil și în capital uman. Veniturile remise de migranți au fost și sunt esențiale în reducerea sărăciei în Republica Moldova, în educarea unei culturi financiare mai avansate, în dezvoltarea sectorului bancar și în finanțarea consumului care a alimentat motoarele economiei moldovenești.

Cu toate că în Republica Moldova există mai multe programe de suport pentru întreprinzătorii tineri sau migranți (implementate prin ODIMM sau AIPA), majoritatea acestora sunt focusate pe crearea și finanțarea afacerilor din zonele rurale sau din alte regiuni ale țării, municipiul Chișinău fiind defavorizat în acest sens.

Astfel, crearea unui fond pentru finanțarea și stimularea afacerilor create de tineri și migranți în municipiul Chișinău va contribui la atragerea remitențelor în economia capitalei și motivarea tinerilor de a se implica activ în dezvoltarea socio-economică a municipiului în întregime.

Luând în considerație cele expuse, Primăria municipiului Chișinău a elaborat proiectul Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.

Scopul acestui Program constă în stimularea antreprenorialului în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă, ceea ce va contribui la:

• stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău;

• facilitarea accesului tinerilor și lucrătorilor migranţi, care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, prin acordarea unui suport financiar nerambursabil;

• facilitarea participării tinerilor refugiați din Ucraina în dezvoltarea afacerilor mixte cu tinerii rezidenți din municipiul Chișinău;

• suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare, prin compensarea valorii dobânzii achitate;

• crearea condițiilor favorabile pentru direcționarea remitențelor obținute de la migranți către sectoarele economiei municipiului Chișinău;

• facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how;

• creșterea numărului locurilor de muncă și întreprinderilor active în municipiul Chișinău;

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14 iulie 2022, pe adresa dlui Andrei Timuș și/sau dnei Olesea Berjan pe adresa electronică: deadd.dgect@cmc.md, la numărul de telefon (022) 22-73-88 și/sau (022) 22-33-16, sau pe adresa. Mun. Chișinău, str. Columna 106.

Se anexează:

Decizia
Nota informativă

- Programul pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”.