Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău"

Дата публикации: 22.06.2022 08:00

Этапы

22.06.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău"

Ruslan Verbițchi, consilier al fracțiunii Platforma DA în cadrul Consiliului Municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 22 iunie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a permite organizarea evenimentelor muzicale, expozițiilor, proiecțiilor de filme și a altor activități cultural-artistice în centrul capitalei, raportat la necesitățile cetățenilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt organizarea și amenajarea străzii pietonale în baza elaborării unui concurs deschis de soluții de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii și oaspeții capitalei, precum și agenții economici care își desfășoară activitatea pe această stradă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt implicarea cetățenilor, reprezentanților sectorului asociativ și a altor persoane interesate în vederea participării la luarea deciziilor de interes public.

Impactul estimat al proiectului de decizie este ca în rezultatul atribuirii statului de stradă pietonală va putea fi creat un spaţiu viabil şi atrăgător, precum şi condiţii necesare pentru odihna locuitorilor şi oaspeţilor capitalei.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 12/14 din 28.07.2020 „Cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău", decizia 14/13 din 11.08. 2020 „Cu privire la definitivarea, avizarea, coordonarea și consultarea Planului urbanistic zonal Centru elaborat de IMP „CHIȘINĂUPROIECT", în conformitate cu prevederile Legii nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", în temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și lit. o), art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală", art. 6 alin. (1), alin. (2) pct. 2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", decizia nr. 68/1-2 din 22.03.2007 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău", decizia nr. 22/40 din 25.12.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului local de urbanism".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 iulie 2022 , pe adresa dlui.  Ruslan Verbițchi, pe adresa electronică: ruslanv176@gmail.com., la numărul de telefon 079505950, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 17.

Proiectul deciziei „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău" şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Municipiului Chișinău.

Приложенные документы

Ruslan Verbițchi, consilier al fracțiunii Platforma DA în cadrul Consiliului Municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 22 iunie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a permite organizarea evenimentelor muzicale, expozițiilor, proiecțiilor de filme și a altor activități cultural-artistice în centrul capitalei, raportat la necesitățile cetățenilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt organizarea și amenajarea străzii pietonale în baza elaborării unui concurs deschis de soluții de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii și oaspeții capitalei, precum și agenții economici care își desfășoară activitatea pe această stradă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt implicarea cetățenilor, reprezentanților sectorului asociativ și a altor persoane interesate în vederea participării la luarea deciziilor de interes public.

Impactul estimat al proiectului de decizie este ca în rezultatul atribuirii statului de stradă pietonală va putea fi creat un spaţiu viabil şi atrăgător, precum şi condiţii necesare pentru odihna locuitorilor şi oaspeţilor capitalei.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 12/14 din 28.07.2020 „Cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău", decizia 14/13 din 11.08. 2020 „Cu privire la definitivarea, avizarea, coordonarea și consultarea Planului urbanistic zonal Centru elaborat de IMP „CHIȘINĂUPROIECT", în conformitate cu prevederile Legii nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", în temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și lit. o), art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală", art. 6 alin. (1), alin. (2) pct. 2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", decizia nr. 68/1-2 din 22.03.2007 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău", decizia nr. 22/40 din 25.12.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului local de urbanism".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 iulie 2022 , pe adresa dlui.  Ruslan Verbițchi, pe adresa electronică: ruslanv176@gmail.com., la numărul de telefon 079505950, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 17.

Proiectul deciziei „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău" şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Municipiului Chișinău.