Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019”
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019”

Дата публикации: 21.09.2022 08:00

Этапы

21.09.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019”

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) inițiază, începând cu data de 21.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/26 din 28 aprilie 2022 „Cu privire la raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din mun. Chișinău", înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" (în continuare - Întreprindere), modificarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân din municipiul Chișinău, Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără stăpân din municipiul Chișinău, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău'' în vederea includerii întreprinderii nou formate în activitățile de supraveghere și protecție a animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluționarea unor probleme ce țin de animalele cu și fără stăpân din municipiul Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului sunt înființarea Întreprinderii, aprobarea statutului acesteia, transmiterea către întreprindere a bunurilor Necropolei municipale, cât și modificarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân din municipiul Chișinău, Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără stăpân din municipiul Chișinău, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 pentru a asigura condițiile de activitate eficientă a Întreprinderii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de animalele cu și fără stăpân.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei sunt înființarea Întreprinderii și includerea acesteia în supravegherea și protecția animalelor cu șui fără stăpân din municipiul Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condițiilor necesare pentru supravegherea și protecția animalelor cu și fără stăpân din municipiu.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  art. 20 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, art. 14 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 436/2006 cu privire administraţia publică locală, art.6 alin. (2) lit. b) din Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 06.10.2022, pe adresa str. M. Eminesu, 33 (Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, bir. 6, responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Proiectul deciziei „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" este disponibil pe pagina web oficială  www.chișinău.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.

Propunerile pot fi expediate pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Приложенные документы

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) inițiază, începând cu data de 21.09.2022, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău ,,Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/26 din 28 aprilie 2022 „Cu privire la raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din mun. Chișinău", înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" (în continuare - Întreprindere), modificarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân din municipiul Chișinău, Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără stăpân din municipiul Chișinău, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău'' în vederea includerii întreprinderii nou formate în activitățile de supraveghere și protecție a animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluționarea unor probleme ce țin de animalele cu și fără stăpân din municipiul Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului sunt înființarea Întreprinderii, aprobarea statutului acesteia, transmiterea către întreprindere a bunurilor Necropolei municipale, cât și modificarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân din municipiul Chișinău, Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără stăpân din municipiul Chișinău, aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 pentru a asigura condițiile de activitate eficientă a Întreprinderii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de animalele cu și fără stăpân.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei sunt înființarea Întreprinderii și includerea acesteia în supravegherea și protecția animalelor cu șui fără stăpân din municipiul Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condițiilor necesare pentru supravegherea și protecția animalelor cu și fără stăpân din municipiu.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  art. 20 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, art. 14 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 436/2006 cu privire administraţia publică locală, art.6 alin. (2) lit. b) din Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 06.10.2022, pe adresa str. M. Eminesu, 33 (Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, bir. 6, responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Proiectul deciziei „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" este disponibil pe pagina web oficială  www.chișinău.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.

Propunerile pot fi expediate pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. 022-241190, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.