Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului (în redacție nouă) privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor, în cadrul APL Chișinău

Дата публикации: 11.09.2020 08:00

Этапы

11.09.2020 08:00 Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului (în redacție nouă) privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor, în cadrul APL Chișinău

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării unui regulament intern privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău.

Noul Regulament urmează să stabilească detaliat modul de organizare și desfășurare a consultărilor publice, să fixeze cu exactitate termenele pentru fiecare etapă a consultărilor, să stabilească atribuțiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea proiectelor de decizie/dispoziție, cât și cele ale Direcției Relații Publice și Buget Civil - subdiviziune care va informa și va face publice proiectele de interes comunitar prin plasarea acestora pe pagina oficială a municipalității și va consulta subdiviziunile-autor în procesul de inițiere/organizare a consultărilor publice.

Elaborarea regulamentului este determinată de necesitatea îmbunătățirii calității deciziilor elaborate și adoptate cu participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate.

Vă informăm că, în anul 2008, Primăria municipiului Chișinău a elaborat un Regulament cu privire la asigurarea transparenței, versiunea în vigoare este învechită, luând în considerare și aprobarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional". 

Impactul proiectului este de a spori transparența luării deciziilor în cadrul APL Chișinău, atât pentru instituțiile municipale cât și pentru societatea civilă.

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  30 septembrie 2020, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: drp@pmc.md, cu specificarea: „regulament transparenta", cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 8. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția Relații Publice și Buget Civil va organiza consultările publice asupra regulamentului. Draftul de regulament va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoana de contact: Alina Procopciuc, specialist principal în cadrul Direcției Relații Publice și Buget Civil, tel.: 022 201-708.

 

Fișiere anexate: 

- Sinteza recomandărilor-model

- Regulament din 22 ianuarie 2008 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării unui regulament intern privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor în cadrul Administrației Publice Locale Chișinău.

Noul Regulament urmează să stabilească detaliat modul de organizare și desfășurare a consultărilor publice, să fixeze cu exactitate termenele pentru fiecare etapă a consultărilor, să stabilească atribuțiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea proiectelor de decizie/dispoziție, cât și cele ale Direcției Relații Publice și Buget Civil - subdiviziune care va informa și va face publice proiectele de interes comunitar prin plasarea acestora pe pagina oficială a municipalității și va consulta subdiviziunile-autor în procesul de inițiere/organizare a consultărilor publice.

Elaborarea regulamentului este determinată de necesitatea îmbunătățirii calității deciziilor elaborate și adoptate cu participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate.

Vă informăm că, în anul 2008, Primăria municipiului Chișinău a elaborat un Regulament cu privire la asigurarea transparenței, versiunea în vigoare este învechită, luând în considerare și aprobarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional". 

Impactul proiectului este de a spori transparența luării deciziilor în cadrul APL Chișinău, atât pentru instituțiile municipale cât și pentru societatea civilă.

În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  30 septembrie 2020, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: drp@pmc.md, cu specificarea: „regulament transparenta", cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 8. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția Relații Publice și Buget Civil va organiza consultările publice asupra regulamentului. Draftul de regulament va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoana de contact: Alina Procopciuc, specialist principal în cadrul Direcției Relații Publice și Buget Civil, tel.: 022 201-708.

 

Fișiere anexate: 

- Sinteza recomandărilor-model

- Regulament din 22 ianuarie 2008