Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC privind elaborarea Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC privind elaborarea Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

Дата публикации: 16.02.2022 08:00

Этапы

16.02.2022 08:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC privind elaborarea Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului Municipal Chișinău pentru aprobarea: Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău.

 Inițiativa este conformă art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art. 9 din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Elaborarea proiectului derivă din intenția administrației publice a municipiului Chișinău de a respecta prevederile Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, stabilirii mecanismului de implementare a legii respective pentru unităţile administrativ-teritoriale municipiul Chişinău, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal, sporirea veniturilor la bugetul municipal.

În context, Primăria municipiului Chișinău solicită părților interesate să prezinte propuneri și recomandări. Acestea pot fi expediate până la data de 10 martie 2022, la adresa dgect@cmc.md sau dpp@cmc.md, la numărul de telefon 022 220730 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106.

 

Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie al Consiliului Municipal Chișinău pentru aprobarea: Regulamentului privind vânzarea prin licitaţie a clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău.

 Inițiativa este conformă art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art. 9 din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Elaborarea proiectului derivă din intenția administrației publice a municipiului Chișinău de a respecta prevederile Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, stabilirii mecanismului de implementare a legii respective pentru unităţile administrativ-teritoriale municipiul Chişinău, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal, sporirea veniturilor la bugetul municipal.

În context, Primăria municipiului Chișinău solicită părților interesate să prezinte propuneri și recomandări. Acestea pot fi expediate până la data de 10 martie 2022, la adresa dgect@cmc.md sau dpp@cmc.md, la numărul de telefon 022 220730 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106.