Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” şi nr. 11/7 din 14.07.2020
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” şi nr. 11/7 din 14.07.2020

Дата публикации: 21.12.2021 08:00

Этапы

21.12.2021 08:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” şi nr. 11/7 din 14.07.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” şi nr. 11/7 din 14.07.2020.

Modificările şi completările preconizate urmează să asigure ajustarea prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău la noile cerinţe legale, precum şi să asigure un grad sporit de previzibilitate şi claritate a reglementărilor.

Prin Legea nr. 133/2018 Privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative” au fost instituite noi reglementări şi instituţii ce vizează relaţiile funciare (superficia, locaţiunea), care au înlocuit instituţia „arendei” care urmează a fi aplicată exclusiv în agricultură.

Prin modificările operate la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală s-a stabilit că “pentru încheierea actelor juridice de dispoziție privind bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult  2 ani până la data desfășurării licitației, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege”. 

În legătură cu remanierea de cadre, proiectul urmează să soluţioneze înlocuirea dnei Inga Ionesii cu dna Olga Ursu (viceprimar al municipiului Chişinău) în componenţa Comisiei de licitaţie (pct. 1 din decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/7 din 14.07.2020 „Despre completarea Componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 5/17 din 12.12.2019”), iar pentru viitor, se stabilească că, în cazul suplinirii atribuțiilor sau a remanierilor de cadre, atribuțiile reprezentanților din partea Primarului General al municipiului Chişinău în componența Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare să fie exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective sau de persoanele împuternicite să exercite aceste funcții, fără a se emite alte decizii ale Consiliului Municipal Chişinău.

Impactul proiectului este de a spori previzibilitatea şi claritatea reglementărilor.

În vederea eficientizării elaborării proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  14 ianuarie 2021, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: directiafunciara@pmc.md, cu specificarea: „regulament licitatii funciare”, cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, PMC/DGAURF. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va organiza consultările publice asupra proeictului deciziei. Draftul de proiect va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoane de contact: Andrian Grigoriţchi, şef adjunct al DGAURF, tel.: 022 228 048; Igor Cristal, şef de secţie în cadrul Direcției funciare a DGAURF, tel.: 022 220-719.

Fişiere anexate:

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016: https://chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNjI1MTQwOF9tZF8yXzkucGRm .

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/7 din 14.07.2020 „Despre completarea Componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 5/17 din 12.12.2019”: https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8zMDM1ODQwOF9tZF8xMV83LnBkZg%3D%3D

 

 

 

 


În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” şi nr. 11/7 din 14.07.2020.

Modificările şi completările preconizate urmează să asigure ajustarea prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău la noile cerinţe legale, precum şi să asigure un grad sporit de previzibilitate şi claritate a reglementărilor.

Prin Legea nr. 133/2018 Privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative” au fost instituite noi reglementări şi instituţii ce vizează relaţiile funciare (superficia, locaţiunea), care au înlocuit instituţia „arendei” care urmează a fi aplicată exclusiv în agricultură.

Prin modificările operate la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală s-a stabilit că “pentru încheierea actelor juridice de dispoziție privind bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult  2 ani până la data desfășurării licitației, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege”. 

În legătură cu remanierea de cadre, proiectul urmează să soluţioneze înlocuirea dnei Inga Ionesii cu dna Olga Ursu (viceprimar al municipiului Chişinău) în componenţa Comisiei de licitaţie (pct. 1 din decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/7 din 14.07.2020 „Despre completarea Componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 5/17 din 12.12.2019”), iar pentru viitor, se stabilească că, în cazul suplinirii atribuțiilor sau a remanierilor de cadre, atribuțiile reprezentanților din partea Primarului General al municipiului Chişinău în componența Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare să fie exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective sau de persoanele împuternicite să exercite aceste funcții, fără a se emite alte decizii ale Consiliului Municipal Chişinău.

Impactul proiectului este de a spori previzibilitatea şi claritatea reglementărilor.

În vederea eficientizării elaborării proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de  14 ianuarie 2021, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: directiafunciara@pmc.md, cu specificarea: „regulament licitatii funciare”, cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, PMC/DGAURF. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va organiza consultările publice asupra proeictului deciziei. Draftul de proiect va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoane de contact: Andrian Grigoriţchi, şef adjunct al DGAURF, tel.: 022 228 048; Igor Cristal, şef de secţie în cadrul Direcției funciare a DGAURF, tel.: 022 220-719.

Fişiere anexate:

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016: https://chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNjI1MTQwOF9tZF8yXzkucGRm .

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/7 din 14.07.2020 „Despre completarea Componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare aprobată prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 5/17 din 12.12.2019”: https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8zMDM1ODQwOF9tZF8xMV83LnBkZg%3D%3D