Официальная страница Кишинева
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind consultarea publică a proiectului „Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă, a organigramei şi a statelor de personal"
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind consultarea publică a proiectului „Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă, a organigramei şi a statelor de personal"

Дата публикации: 26.10.2020 08:00

Этапы

26.10.2020 08:00 Anunț privind consultarea publică a proiectului „Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă, a organigramei şi a statelor de personal"

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, conform intenției anunțate public la 09.10.2020, inițiază, începând cu 26 octombrie 2020, consultări publice pe marginea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău.

Scopul proiectului: asigurarea implementării politicilor statului în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și modernizarea sistemului de protecție a copilului în municipiul Chișinău, reieșind din evaluarea recentă a eficienței și eficacității subdiviziunii de profil.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului Regulamentului este determinată de modificările cadrului normativ din domeniul protecției drepturilor copilului, în special, aduse conform Legii nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, Codul familiei nr. 1316/2000, Codul civil nr. 1107/2002, Codul de procedură penală nr.122/2003, Codul de procedură civilă nr. 225/2003, Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției, Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr. 315/ 2016 privind prestațiile sociale pentru copii. La fel, documentul răspunde la constatările și recomandările principale ale Raportului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC http://aliantacf.md/wp-content/uploads/2019/06/APSCF_raport-evaluare-DMPDC.pdf

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în ajustarea structurii DMPDC la rigorile cadrului normativ în domeniu în scopul protecției drepturilor tuturor copiilor din municipiul Chișinău, dar și asigurării măsurilor corespunzătoare de protecție a copiilor în situație de risc. Adițional, noua structură va răspunde într-o manieră sistemică la necesitățile familiilor în situație de risc în scopul prevenirii separării copilului de familie și asigurării bunăstării acestuia.

Recomandările pe marginea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău pot fi expediate până pe data de 13.11.2020, la adresa de e-mail: chisinaudmpdc@gmail.comPersoana de contact: Vera Pșeneac, secretar al grupului de lucru, tel. (022) 242 743.

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău și anexele corespunzătoare sunt disponibile la http://chisinau.md şi la http://dmpdc.md.

Anexe: 

„Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău"

Anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău

Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal Chișinău

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, conform intenției anunțate public la 09.10.2020, inițiază, începând cu 26 octombrie 2020, consultări publice pe marginea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău.

Scopul proiectului: asigurarea implementării politicilor statului în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și modernizarea sistemului de protecție a copilului în municipiul Chișinău, reieșind din evaluarea recentă a eficienței și eficacității subdiviziunii de profil.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului Regulamentului este determinată de modificările cadrului normativ din domeniul protecției drepturilor copilului, în special, aduse conform Legii nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, Codul familiei nr. 1316/2000, Codul civil nr. 1107/2002, Codul de procedură penală nr.122/2003, Codul de procedură civilă nr. 225/2003, Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției, Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr. 315/ 2016 privind prestațiile sociale pentru copii. La fel, documentul răspunde la constatările și recomandările principale ale Raportului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC http://aliantacf.md/wp-content/uploads/2019/06/APSCF_raport-evaluare-DMPDC.pdf

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în ajustarea structurii DMPDC la rigorile cadrului normativ în domeniu în scopul protecției drepturilor tuturor copiilor din municipiul Chișinău, dar și asigurării măsurilor corespunzătoare de protecție a copiilor în situație de risc. Adițional, noua structură va răspunde într-o manieră sistemică la necesitățile familiilor în situație de risc în scopul prevenirii separării copilului de familie și asigurării bunăstării acestuia.

Recomandările pe marginea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău pot fi expediate până pe data de 13.11.2020, la adresa de e-mail: chisinaudmpdc@gmail.comPersoana de contact: Vera Pșeneac, secretar al grupului de lucru, tel. (022) 242 743.

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău și anexele corespunzătoare sunt disponibile la http://chisinau.md şi la http://dmpdc.md.

Anexe: 

„Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău"

Anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău

Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal Chișinău