Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"

Дата публикации: 15.11.2022 08:00

Этапы

15.11.2022 08:00 ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) iniţiază, începând cu data de 15.11.2022, consultarea publică al proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 28 septembrie 2022 „Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36 ", pentru amenajarea unui depozit de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluţionarea problemelor ce ţin de deşeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări din municipiul Chişinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetăţenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de gestionarea deşeurilor din construcţii și demolări.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei este aprobarea și respectarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condiţiilor necesare pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Propunerile pot fi expediate până la data de 05.12.22, ora 17:00, pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. (022) 24-11-90, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Materiale aferente:

- Nota informativă

Proiect de decizie

- Regulament

 

Приложенные документы

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) iniţiază, începând cu data de 15.11.2022, consultarea publică al proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 28 septembrie 2022 „Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36 ", pentru amenajarea unui depozit de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluţionarea problemelor ce ţin de deşeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări din municipiul Chişinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetăţenii din municipiului Chișinău care necesită rezolvarea problemelor ce țin de gestionarea deşeurilor din construcţii și demolări.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei este aprobarea și respectarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condiţiilor necesare pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Propunerile pot fi expediate până la data de 05.12.22, ora 17:00, pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. (022) 24-11-90, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Materiale aferente:

- Nota informativă

Proiect de decizie

- Regulament